Vakuutusehdot Fortum Kotipaketti

Tutustu myös Fortum kotivakuutuksen ja sähkön yksityiskohtaisiin sopimusehtoihin:

https://www.fortum.fi/kotiasiakkaille/sahkoa-kotiin/sahkosopimukset/sopimusehdot 

Fortum Kotipaketin Ryhmäkotivakuutuksen tuoteseloste

Fortum Kotipaketin Ryhmäkotivakuutuksen ehdot

Fortum Kotipaketin Ryhmäkotivakuutuksen Ipid

Fortum Kotipaketti sopimusehdot

Fortum Kotipaketti on kuukausimaksullinen palvelusopimus, johon kuuluu sähkön lisäksi laaja kotivakuutus ryhmävakuutuksena. Kotipakettiin kuuluvan ryhmävakuutuksen ehdot on määritelty erikseen vakuutusehdoissa.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

Fortum Kotipaketin ryhmäkotivakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö AIG Europe S.A. (sivuliike)*. Vakuutuksenottaja on Fortum Markets Oy, ja vakuutettuina ovat Fortum Kotipaketin ostaneet Asiakkaat sekä heidän kanssaan samassa kotitaloudessa pysyvästi asuvat perheenjäsenet, siten kuin ryhmävakuutuksen ehdoissa on määritelty.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

Fortum Kotipaketti tulee voimaan siitä päivästä alkaen, kun asiakkaan uuden asunnon, johon kotipaketti on otettu, vuokrasopimus alkaa, kuitenkin aikaisintaan tästä päivästä alkaen. Sähkön toimitus alkaa ja kotivakuutusturva on voimassa vuokrasopimuksen alkamispäivästä, kuitenkin aikaisintaan tästä päivästä alkaen. Jos  asiakas haluaa muuttaa kotipaketin alkamispäivää, tulee hänen sopia siitä Fortumin asiakaspalvelun kanssa ennen vuokrasopimuksen alkamista. Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Kotipaketti-sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortum Kotipaketti-sopimuksen päättyessä päättyy aina sekä pakettiin kuuluva sähkösopimus että pakettiin kuuluvan kotivakuutuksen vakuutusturva.

2. HINNAN MUODOSTUMINEN

 

Fortum Kotipaketti-sopimus on kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu kiinteähintainen sopimus, jonka hinta perustuu huoneiston neliömäärän perusteella arvioituun sähkön vuosikulutusrajaan sekä kotivakuutuksen enimmäiskorvausmäärään. Sähkön vuosikulutusraja sekä kotivakuutuksen enimmäiskorvausmäärä määritellään alla olevan taulukon mukaisesti. Asiakas maksaa sähkön kulutuksen määrästä riippumatta kiinteän euromääräisen kuukausimaksun, joka sisältää sähkön sekä laajan kotivakuutuksen.

Mikäli Asiakkaan mitattu sähkön kulutus ylittää tai vaikuttaa todennäköiseltä, että Asiakkaan sähkönkulutus ylittää sovitun vuosikulutusrajan, on Fortumilla oikeus siirtää Asiakas suurempaan Kotipakettiin. Jos mikään vuosikulutusraja ei ole riittävä, niin Fortumilla on oikeus vaihtaa Asiakkaan tuote Fortum Kesto myyntituotteeseen. Tässä tapauksessa Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa erillinen Fortum Kotivakuutus kulloinkin voimassaolevin ehdoin ja hinnoin. Uuden kotipaketin mukaista hintaa sovelletaan kuukauden kuluttua muutosta koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Kotipaketin koon muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä, toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan laskutusosoitteeseen. Uuden Kotipaketin mukaista hintaa sovelletaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

 Fortum Kotipaketin pakettikoot:

Kotipaketin koko

Huoneiston neliömäärä (m2)

Sähkön vuosikulutusraja (kWh)

Kotivakuutuksen esinevakuutuksen enimmäiskorvausmäärä (€)

Fortum Kotipaketti S

30 m2 alle

alle 2000 kWh

20 000 €

Fortum Kotipaketti M

30,1 - 50 m2

alle 2500 kWh

45 000 €

Fortum Kotipaketti L

50,1 - 75 m2

alle 5000 kWh

60 000 €

Fortum Kotipaketti XL

75,1 - 120 m2

alle 8000 kWh

80 000 €


Kodin esinevakuutuksen lisäksi Fortumin ryhmäkotivakuutuksen sisältyy yksityishenkilön vastuuvakuutus Suomessa, jonka enimmäiskorvausmäärä on aina 200 000 euroa, sekä yksityishenkilön oikeusturvavakuutus Suomessa, jonka enimmäiskorvausmäärä on aina 10 000 euroa. Vakuutuksen omavastuu on 125 euroa.

Mikäli Asiakas katsoo sähkönkulutuksensa olevan asuntonsa koon perusteella yllä olevassa taulukossa esitettyä suurempaa, tai mikäli Asiakas katsoo asuntonsa koon perusteella yllä olevassa taulukossa esitetyn Fortum Kotipaketin ryhmäkotivakuutuksen enimmäiskorvausmäärän olevan itselleen riittämätön, voi Asiakas halutessaan kasvattaa Kotipaketin kokoa olemalla yhteydessä Fortumin asiakaspalveluun.

3. SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN

 

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamia tuntikulutuksia jaettuna laskutusjakson kuukausille.

4. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

 

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Fortum ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta paketin hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.

Fortum voi muuttaa sopimusehtoja, hinnoitteluperusteita ja -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

5. MUUT EHDOT

 

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja. Fortum Kotipakettiin kuuluvan kotivakuutuksen osalta sovelletaan Asiakkaalle erikseen toimitettuja vakuutusehtoja.

 

* Vakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, www-AIG.fi, Puh. 0203 03457