Sopimuksesi sähkön alkuperä

Kotiasiakkaanamme saat aina uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Oletuksena sopimus on aina tuotettu 100 % vesisähköllä, mutta voit myös valita auringolla tai tuulella tuotettua sähköä.

EF4

Kyllä, haluan vaihtaa aurinkosähköön

Kesto-, Tarkka-, Vakaa- ja Vakio-sopimus saatavissa myös auriko-alkuperällä

EF1

Kyllä, haluan vaihtaa tuulisähköön

Fortum Tuuli - tuulella tuotettua sähköä

Kysymyksiä vihreästä sähköstä ja sähkön alkuperästä

Mitä on uusiutuva energia?

Uusiutuvaksi energiaksi sanotaan energiaa, joka on tuotettu uusituvilla energialähteillä, kuten vedellä, tuulella ja aurinkoenergialla. Uusiutuvaan energiaan katsotaan kuuluvaksi myös ilmalämpöenergia, geo- ja hydroterminen energia, valtamerienergia, biomassa, kaatopiakkakaasut, jätevedenpuhdistamokaasut sekä biokaasut

Eikö kaikki sähkö sekoitu sähköverkossa?

Olet oikeassa. Näin todellakin tapahtuu.

Sähkön tuotannosta ylläpidetään alkuperätakuujärjestelmää (Guarantee of Origin). Alkuperätakuujärjestelmän tarjoaa sinulle sähkönkäyttäjänä mahdollisuuden valita uusiutuvillaa energialähteillä tuotettua sähköä.

Sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Miten Fortumin myymän sähkön alkuperä todennetaan?

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Sähkön alkuperä on todennettu Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta mukaisesti.  

Mitä on EKOenergia?

EKOenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton ja 34 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön ylläpitämä ympäristömerkki energialle.

Alkuperä ja päästöt vuonna 2016

 

Vuonna 2016 Fortum hankki kaiken yksityisasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

 

Kotiasiakkaan sähkön alkuperä ja päästöt vuonna 2016

Vuonna 2016 Fortum hankki kaiken yksityisasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä.  Fortum Tarkka -sopimusten sähkö oli sertifioitua Ekoenergiaa, tuotantomuotona vesivoima. Fortum Takuu, Fortum Kesto ja Fortum Vakaa-sopimukset olivat alkuperämerkittyä vesisähköä. Vesisähkön, kuten myös Fortum Tuulisähkön alkuperä todennettiin eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti

Kotiasiakkaille vuonna 2016 toimittamassamme sähkössä ei ollut CO2-päästöjä eikä ydinpolttoaineen kertymää. Sähkö oli 100 % uusiutuvaa.

 

Yritysasiakkaan käyttämän sähkön alkuperä vuonna 2016

​Yritysasiakkaiden sähkön alkuperä oli todennettu Fortum Carbon Free -merkinnällä.  Fortum Carbon Free kriteerit (pdf 44KB). Merkintä perustuu pohjoismaiseen, ilmastomyötäiseen sähköntuotantoon: ydinvoimaan ja uusiutuviin energianlähteisiin, kuten bio-, tuuli- ja vesivoimaan.

Yritysasiakkaille vuonna 2016 toimittamassamme Fortum Carbon Free -sähkössä ei ole CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli 2,212 mg/kWh. 

 

Kokonaisjakauma ja päästöt vuonna 2016

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2016 sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä. Kaikki yksityisasiakkaat käyttivät 100 % vesi- ja tuulisähköä. Yritysasiakkaille toimitettiin pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

  • 86,9 % uusiutuvaa energiaa   
  • 13,1 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 0,298 mg/kWh  
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.
     
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitusvaade koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Myyjän asiakkailleen hankkimat ympäristötakuut ja sertifikaatit suositellaan ilmoitettavaksi eriteltynä.

Tee oma sähkösi auringolla

Katso paljonko katoltasi saisi aurinkoenergiaa ja pyydä tarjous.

Avaa aurinkolaskuri