Fortum Vakaa

Fortum Vakaa -sopimus poistui valikoi­mas­tamme 31.7.2022 ja nykyiset Vakaa-sopimukset muuttuivat automaat­ti­sesti Fortum Kesto -sopimuk­seksi. Muutok­sesta olemme lähet­täneet ilmoi­tuksen asiak­kail­lemme ja kertoneet myös vaihtoeh­toisia tapoja, miten halutessaan voi toimia.

Cost efficient
Vakaa, mutta joustava hinta

Sähkön energiahinta päivittyy kerran kesällä ja kerran talvella. Oma hinnasto yö- ja kausisähkökohteisiin.

Fortum vakaa
Toistaiseksi voimassa

Sopimusta ei tarvitse uusia. Vapaus myös vaihtaa toisenlaiseen sopimukseen.

Circular economy
Huomioi ilmaston

Vakaa-sopimuksen sähköntuotanto ei lisää ilman hiilidioksidipitoisuutta. Voit valita myös 100% uusiutuvana tai aurinkosähkönä.

Äiti nostaa lasta

Vakaa-sopimuksen ominaisuudet

Voimassaolo

Toistaiseksi voimassa

Hinnoittelu

Sama hinta 6 kk hintajaksoissa

Laskutus

4, 6 tai 12 laskua vuodessa

Fortum Vakaan hinnat

Taulukosta näet Fortum Vakaan voimassa olevan hintajakson hinnat. Hinnat sisältävät alv 24%.  

Vakaan hinnat
1.1.-30.6.2022
1.7.- 

Perusmaksu €/kk

4,50 €/kk

4,50 €/kk

Yleissähkö

 

 

Energia

7,64 c/kWh

7,75 c/kWh

Yösähkö

 

 

Päiväenergia

8,20 c/kWh

8,31 c/kWh

Yöenergia

7,18 c/kWh

7,29 c/kWh

Kausisähkö

 

 

Talvipäiväenergia

8,61 c/kWh

8,72 c/kWh

Muu aika -energia

7,28 c/kWh

7,39 c/kWh

 

Fortum Vakaa -sopimuksessa hinta on määräytynyt sopimuksentekohetkellä. Sen jälkeen kWh-hinta päivittyy puolivuosittain 1.1. ja 1.7. seuraten tukkuhintatasoa ja sisältäen preemiota eli välityspalkkiota 0,9 c/kWh.

Vakaa-sopimuksesta kysyttyä

Mitä tarkoittaa "toistaiseksi voimassa oleva"?
Chevron down

2.1.2019 alkaen tehdyt Vakaa-sopimukset ovat toistaiseksi voimassa, eli sopimuksen jatkolle ei ole sovittu päättymispäivää. Voit siis vaihtaa sopimuksen toisenlaiseen, jos mielesi muuttuu.

Vakaa-sopimus ei kuulu nykyisin Online tuotevalikoimaamme. Katso sopimusavustajastamme mikä sopimus sopisi sinulle web.fortum.fi/helper tai ole yhteydessä asiakaspalveluumme.
 

Mikä on yleissähkö?
Chevron down

Yleissähkö on käytössä useimmiten kerrostaloissa, kaukolämpö- ja öljylämmitystaloissa sekä yhä useammin uusissa omakotitaloissa. Vakaa-sopimuksen osalta yleissähkökohteissa sähkö on saman hintaista päivällä ja yöllä.

Fortum Vakaa, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. 
Fortum Vakaa -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2. SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKS
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Fortum Vakaan hinta muuttuu säännöllisesti hintajaksojen mukaisesti 6 kuukauden välein. Hintajaksot ovat: 1.1.- 30.6. ja 1.7.- 31.12. Asiakkaan hinta on voimassa kunkin hintajakson ajan. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä kuukautta ennen voimaantuloa osoitteessa www.fortum.fi.

Hinta määräytyy kahden Pohjoismaisessa sähköpörssissä (NASDAQ OMX Commodities) noteerattavan hintatekijän mukaan seuraavasti (kvartaalituotteissa Q1, Q2, Q3 ja Q4 tark

Hintajakso 1.1. - 30.6.

  • Systeemihintaosuus (ENOFUTBLQ1-YY ja ENOFUTBLQ2-YY) määräytyy 12 kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.11. – 20.11.)
  • Aluehintaosuus (SYHELFUTBLQ1-YY ja SYHELFUTBLQ2-YY) määräytyy kuuden kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.5. – 20.11.)

Hintajakso 1.7. - 31.12.

  • Systeemihintaosuus (ENOFUTBLQ3-YY ja ENOFUTBLQ4-YY) määräytyy 12 kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.5. – 20.5.)
  • Aluehintaosuus (SYHELFUTBLQ3-YY ja SYHELFUTBLQ4-YY) määräytyy kuuden kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.11. – 20.5.)

Fortum Vakaan energiahinta perustuu edellä mainittujen hinnanmääräytymisjaksojen aikana pohjoismaisessa NASDAQ OMX Commodities -sähköpörssissä kullekin hintajaksolle noteerattujen kvartaali -tuotteiden (edellä esitetyt systeemihintaosuus/tuotteet sekä aluehintaosuus/tuotteet) päivittäisten päätöskurssien painotettuihin keskiarvoihin. Painotuksessa käytettävät laskenta-arvot ovat kvartaaleittain: Q1 65%, Q2 35%, Q3 35% ja Q4 65%.

Asiakkaan laskutushinta on edellä mainittujen kvartaali -tuotehintojen (edellä esitetyt systeemihintaosuus/tuotteet sekä aluehintaosuus/tuotteet) painotettujen keskiarvojen sekä kulloinkin voimassa olevan välityspalkkion summa. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

Mikäli Pohjoismainen sähköpörssi muuttaa noteerattavia tuotteitaan, muutetaan laskentaa tuotemuutoksia vastaavasti.

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnan muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2019 13.2.)

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Fortum Vakaa -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100 000 kWh/vuosi.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.


Helppo sopimuksen valinta

Miten asut ja mitä arvostat? Valitse sähkö­so­pimus sen mukaan.

Aloita tästä

Yhdessä-blogi

Inspiraatiota ja hyödyllistä lukemista.

Yhdessä-blogi

Tilaa uutiskirje

Pikku juttu -etuohjelma

Tee pieniä ilmas­to­tekoja – säästät rahaa ja ympäristöä.

Lue ja liity mukaan

Oma Fortum apuna seurantaan

Kaikki sopimuk­seesi liittyvät asiat Oma Fortu­missa

✓ Näet sähkön­käyttösi kilowat­teina ja euroina
✓ Löydät sopimustiedot ja laskut
✓ Näet etuoh­jel­massa hankkimasi ilmaiset tunnit
✓ Voit aktivoida helposti e-laskun
 

Tutustu Oma Fortumiin