Sähkön sopimusehdot, kuluttaja-asiakkaat

Sovellamme sähkösopimuksissa Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä ehtoja sekä sopimuskohtaisia ehtoja.

Kaikkialle Suomeen

Voit tehdä Fortum Kesto, Takuu, Tarkka, Pörssisähkö ja Vakio -sähkösopimuksen olipa kotisi tai vapaa-ajanasuntosi missä päin Suomea tahansa. (Poikkeuksena Ahvenanmaa ja muutama muu paikkakunta joka ei ole yhteydessä Suomen valtakunnanverkkoon). Paikallinen sähköverkkoyhtiö huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen.  Voit hankkia Fortum-sopimukseesi lisäpalveluina mm. alkuperämuutoksen (100 % uusiutuva, Aurinkovalinta, EKOtuulisähkö) sekä Tarkka-sopimukseen Hintatakuu-palvelun. 

Sopimuskohtaiset ehdot

Sopimukset eroavat toisistaan mm. sopimuksen keston ja hinnoittelun osalta. Tästä voit tarkistaa uuden alkavan sopimuksen ehdot. Määräaikaisen sopimuksen maksullisen vaihto-oikeuden, eli Vaihtotakuun ehdot löydät kyseisen sopimuksen ehtojen yhteydestä.

Fortum Duo, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1. SOPIMUKSEN KESTO
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Duo -sopimus on määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan ja vahvistetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista

2. SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Fortum Duo -sopimuksen hinta muodostuu kolmesta hintakomponentista: 1) sähköenergian kiinteästä hinnasta (c/kWh), joka on sovittu sopimuskaudelle, 2) kulutuksen ajoituksen perusteella määräytyvästä hintakomponentista (c/kWh, myöh. kulutusvaikutus) sekä 3) kuukausittaisesta perusmaksusta.

Kulutusvaikutus määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaiseman sähkön tuntikohtaisen Suomen aluehinnan (elspot) ja asiakkaan tuntikohtaisen kulutuksen perusteella. Laskentajaksona käytetään kalenterikuukautta tai sitä osaa kalenterikuukaudesta, kun asiakkaalla on ollut voimassa oleva Duo-sopimus.

Kulutusvaikutus lasketaan seuraavasti: summataan yhteen laskentajakson jokaisen tunnin kulutus kerrottuna kunkin tunnin pörssihinnalla. Kyseinen tulo jaetaan laskentajakson kokonaiskulutuksella, mistä syntyy asiakkaan laskutuskuukauden kulutuksella painotettu pörssihinta. Tästä vähennetään sähköpörssin laskentajakson keskihinta. Syntynyt erotus kuvaa, kuinka hyvin asiakkaan kulutus painottuu edullisille pörssitunneille. Luvun ollessa etumerkiltään negatiivinen kulutusvaikutus laskee asiakkaan sähköenergian hintaa ja luvun ollessa etumerkiltään positiivinen kulutusvaikutus nostaa asiakkaan sähköenergian hintaa. Sähköenergian laskutushinta ei voi kuitenkaan olla negatiivinen. Laskentaperiaatteen matemaattinen kaava on siten seuraava:

duo yhtälö

jossa

ki=asiakkaan tuntikohtainen kulutus (kWh)

hi=sähköpörssin tuntikohtainen hinta (c/kWh)

K=asiakkaan laskentajakson kokonaiskulutus (kWh)

h=sähköpörssin laskentajakson keskihinta (c/kWh)

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Fortum Duo -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100 000 kWh/vuosi.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Kesto, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Kesto -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Fortum Keston sähkön myyntihinta on voimassa kalenterivuosineljänneksittäin ja hinta päivitetään 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. Ilmoitus seuraavan vuosineljänneksen hinnasta lähetetään asiakkaalle kuukautta ennen voimaantuloa.

Fortum hankkii sähkön kullekin hintajaksolle etukäteen 3 kuukauden hankintajaksolla. Energiahinta kullekin hintajaksolle muodostuu hankintajakson tukkuhinnan keskiarvosta lisättynä Suomen aluehintaerolla, muilla sähkön hankintaan liittyvillä kustannuksilla sekä välityspalkkiolla. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.  Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.
 

Fortum Takuu, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. 

Fortum Takuu -sopimus on määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi kulloinkin voimassa olevin Kesto -sopimushinnoin. Tällöin asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kesto sopimukseen sovellettavat uudet hinnat ilmoitetaan ja vahvistetaan 1 kuukausi ennen määräajan umpeutumista. 

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).
 

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. 

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Vaihtotakuu lisäpalvelu
Chevron down

Vaihtotakuun sopimusehdot

SOVELTAMINEN

Vaihtotakuu on erikseen ostettava lisäpalvelu, jonka sopimus tulee solmia samanaikaisesti sähkösopimuksen kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Fortum määrittelee, onko Vaihtotakuu tarjoamassa saatavilla. Mikäli asiakas on liittänyt sopimukseensa vaihtotakuun, noudatetaan alla mainittuja Vaihtotakuun sopimusehtoja. Mikäli asiakas on valinnut Vaihtotakuun, se on mainittu sopimusvahvistuksessa.

Asiakas voi halutessaan ao. ehtojen mukaisesti liittää Fortum Takuu-sopimukseen Vaihtotakuun sopimusta tehtäessä. Vaihtotakuu tulee voimaan samana päivänä kuin Fortumin sähkönmyyntisopimus. Vaihtotakuun avulla voi kesken määräaikaisen sopimuskauden vaihtaa sopimuksen toiseen vähintään saman kestoiseen määräaikaiseen Fortumin sähkönmyyntisopimukseen.

VAIHTOTAKUUN SOPIMUSEHDOT

Asiakas voi liittää uuteen Fortum Takuu -sopimukseensa Vaihtotakuun sen ollessa aktiivisessa myynnissä. Vaihtotakuun myynnissä voi olla ajoittain rajoituksia, jolloin se ei ole ostettavissa. Vaihtotakuun voi liittää Fortum Takuu –sopimukseen kun sopimuksen käyttöpaikan vuosikulutus on enintään 30 000 kWh. Vaihtotakuu on sidottu Fortum Takuu -sopimuksen tilaukseen, jolloin Vaihtotakuun voimassaolokausi alkaa samanaikaisesti Fortum Takuu -sopimuksen sopimuskauden kanssa ja päättyy Fortum Takuu -sopimuksen päättyessä tai asiakkaan käyttäessä Vaihtotakuun mukaista oikeutta vaihtaen Fortum Takuu -sopimuksen uuteen Fortumin määräaikaiseen sähkösopimukseen.

 1. Vaihtotakuu on sopimus- ja käyttöpaikkakohtainen ominaisuus, jonka voi liittää sähkösopimuksen teon yhteydessä asiakkaan uuteen Fortum Takuu -sopimukseen lisäarvopalveluna.
 2. Vaihtotakuun voimassa ollessa asiakas on oikeutettu vaihtamaan solmimansa Fortum Takuu -sopimuksen uuteen vähintään solmimansa sähkösopimuksen kestoa vastaavaan määräaikaiseen Fortumin sähkösopimukseen. Asiakas voi vaihtaa voimassa olevan Fortum Takuu -sopimuksen toiseen Fortumin määräaikaiseen sähkösopimukseen aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua Vaihtotakuun hankkimisen yhteydessä solmimansa Fortum Takuu -sopimuksen alkamisesta. Asiakas ei voi hyödyntää Vaihtotakuun mukaista vaihto-oikeutta ennenaikaisesti. Vaihtopäätös on tehtävä alkuperäisen sopimuksen määräajan voimassa ollessa vaihdosta.
 3. Vaihtotakuu on määräaikainen lisäpalvelu, joka on voimassa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksesi loppuun asti.
 4. Vaihtotakuu ei oikeuta päättämään sopimusta kesken sopimuskauden ilman vähintään saman kestoisen määräaikaisen Fortumin sähkönmyyntisopimuksen solmimista.
 5. Uusi Fortum sähkösopimus alkaa kaksi viikkoa Vaihtotakuun käyttämisestä.
 6. Käyttämätöntä Vaihtotakuuta ei voi siirtää toiseen sopimukseen.
 7. Kuukausimaksullinen vaihtotakuu laskutetaan sähkölaskun yhteydessä.
 8. Vaihtotakuuta ei voi solmia yli 30 000 kWh:n vuosikulutuksen käyttöpaikoille.

Fortum Tarkka, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Tarkka -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

 

2 KULUTUKSEN MITTAAMINEN, PÖRSSIHINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen aluehinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään sopimusvahvistuksessa ilmoitettu kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut. Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

 

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

 

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan tuntikohtaiset muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2019 13.2.)

 

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Pörssisähkö, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Pörssisähkö -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2. KULUTUKSEN MITTAAMINEN, PÖRSSIHINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen aluehinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään sopimusvahvistuksessa ilmoitettu kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio.

Fortum Pörssisähköön kuuluu hintakatto-ominaisuus. Fortum asettaa hintakaton tietylle aikavälille ja ilmoittaa kulloinkin voimassa olevan hintakaton viimeistään kuukautta ennen hintakattojakson alkua internet-sivuillaan. Hintakatto on asiakkaan kalenterikuukauden kWh-keskihinnan maksimi. Mikäli asiakkaan kalenterikuukauden keskihinta (sisältäen välityspalkkion) nousee edellä mainitun etukäteen asetetun hintakaton yläpuolelle, leikkaa hintakatto tällöin hinnasta ylittävän osuuden pois eikä asiakkaalta veloiteta kulloinkin voimassa olevan hintakaton ylittävää summaa.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut. Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan tuntikohtaiset muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2019 13.2.)

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Vakio, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Vakio -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2 HINNAN MUODOSTUMINEN
Chevron down

Fortum Vakio -sopimus on kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu kiinteähintainen sopimus, jonka hinta perustuu Vakiohinnaston mukaiseen kulutusluokkaan ja tätä vastaavaan hintaluokkaan. Asiakas maksaa kulutuksen määrästä riippumatta kiinteän Vakiohinnaston mukaisen euromääräisen kuukausimaksun. Kuukausimaksu määräytyy Vakiohinnaston kulutusluokkien mukaisesti. 

Mikäli asiakkaan mitattu kulutus ylittää tai vaikuttaa todennäköiseltä, että Asiakkaan sähkönkulutus ylittää sovitun vuosirajan, on Fortumilla oikeus siirtää Asiakas ylempään kulutusluokkaan tai jos mikään kulutusluokka ei ole riittävä, vaihtaa Asiakkaan tuote Fortum Kesto myyntituotteeseen kulloinkin voimassaolevin Kesto sopimuksen ehdoin ja hinnoin. Kulutusluokan muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä, toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan laskutusosoitteeseen. Uuden kulutusluokan mukaista hintaa sovelletaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Kulutusluokat:

 • S alle 2000 kWh
 • M 2000 - 3000 kWh
 • L 3000 - 5000 kWh
 • XL 5000 - 8000 kWh

Mikäli asiakas on valinnut sähkösopimuksen ja kotivakuutuksen yhdistelmän, saa asiakas vakuutuksesta erillisen vahvistuksen ja sopimusehdot vakuutusyhtiöltä.

3. SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN
Chevron down

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamia tuntikulutuksia jaettuna laskutusjakson kuukausille.
 

4. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja, hinnoitteluperusteita ja  -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

5. MUUT EHDOT
Chevron down

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Aina hallinnassa -sähköpaketti, sopimusehdot

Aina hallinnassa -sähköpaketti koostuu Fortumin Pörssisähkösopimuksesta sekä Aurinkovalinnasta. Fortumin Aina hallinnassa -sähköpaketin osalta Aurinkovalintaa ei voi irtisanoa ilman koko paketin (sis. Pörssisähkö + Aurinkovalinta) irtisanomista. Katso Fortumin Pörssisähkön ehdot tästä ja Aurinkovalinnan ehdot tästä.

 


Fortum Vakaa -sopimusehdot

Toistaiseksi voimassa olevan Fortum Vakaan ehdot löydät täältä.

 


 

Yleiset sähköntoimitus- ja myyntiehdot

Kaikkiin sähkösopimuksiin sovellamme yleisesti Energiateollisuus Ry:n suosittelemia ehtoja. Sähkön toimituksella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka sisältää sekä sähkön vähittäismyynnin sähkönkäyttäjälle että sähkön jakelun edellyttämän sähköverkkopalvelun. Samat sähköntoimitusehdot koskevat sekä Fortumin sähkönmyyntiä että Carunan sähkön siirtoa. Yleisiä sähkön myyntiehtoja sen sijaan sovelletaan silloin, kun sähköverkkoyhtiösi on joku muu kuin Caruna. Silloin verkkopalvelusta, eli sähkön siirrosta syntyy erillinen verkkopalvelusopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa.

New contract

Yleiset sähköntoimitusehdot STE 2019

Näitä ehtoja sovelletaan 17.5.2019 alkaen tehtyihin sopimuksiin, kun sähkösopimus on Fortumilta ja sähkönsiirto Carunalta.

New contract

Yleiset sähkönmyyntiehdot SME 2014

Näitä ehtoja sovelletaan, kun sähkösopimus on Fortumilta ja siirto joltain muulta verkkoyhtiöltä kuin Caruna.

Sähkösopimuksiin liitettävien lisäpalveluiden ehdot

Fortum Aurinkovalinta, sopimusehdot uusille sopimuksille

YLEISTÄ
Chevron down

Fortum Aurinkovalinta-sopimus päivittää valitun Fortumin sähkösopimuksen perusteella toimitettavan sähkön 100% uusiutuvaksi aurinkoenergiaksi. Lisäksi sopimus sisältää kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen vuotuisen lahjoituksen John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Kotiasiakkaille myymämme 100% aurinkosähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. 

Fortum Aurinkovalinta -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus purkaa lisäpalvelusopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Fortum Aurinkovalinta-sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta.  Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus

2. LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

Aurinkovalinta-sopimuksen kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu laskutetaan sähkölaskun yhteydessä. 

Lahjoitus John Nurmisen säätiöön lasketaan niiden täysien kuukausien osalta, joina asiakkaalla on ollut Aurinkovalinta-lisäpalvelu. 

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Fortum Aurinkovalinta-sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle. Tämä sopimus kattaa alkuperätakuut enintään 30 000 kWh vuosikulutukselle.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

Fortum EKOtuuli, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

EKOtuuli-sopimus päivittää valitun Fortumin sähkösopimuksen perusteella toimitettavan sähkön 100% uusiutuvaksi tuulivoimaksi. Kotiasiakkaille myymämme tuulivoiman alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän ja Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia merkin mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. 

EKOtuuli -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus purkaa lisäpalvelusopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Fortum EKOtuuli-sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

2. LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

EKOtuuli-sopimuksen kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu laskutetaan sähkölaskun yhteydessä.

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

EKOtuuli -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle. Tämä sopimus kattaa alkuperätakuut enintään 30 000 kWh vuosikulutukselle.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

100% Uusiutuvaa, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

100% Uusiutuvaa-sopimus päivittää valitun Fortumin sähkösopimuksen perusteella toimitettavan sähkön 100% Uusiutuvaksi energiaksi. Kotiasiakkaille myymämme 100% uusiutuvan energian alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. 

100% Uusiutuvaa-sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus purkaa lisäpalvelusopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Fortum 100% Uusiutuva-sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta.  Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

2. LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

100% Uusiutuvaa-sopimuksen kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu laskutetaan sähkölaskun yhteydessä.

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

100% Uusiutuvaa-sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle. Tämä sopimus kattaa alkuperätakuut enintään 30 000 kWh vuosikulutukselle.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

Fortum Hintatakuu, sopimusehdot

Yleistä
Chevron down

Fortum Hintatakuu-lisäpalvelulla asiakas saa mahdollisuuden suojautua Fortum Tarkka -pörssisähkösopimuksen sähköenergian hinnanvaihteluilta kiinnittämällä hinnan ennalta ilmoitetuksi määräajaksi. Kulloinkin voimassa olevat hintatarjoukset ovat nähtävissä ja hyväksyttävissä Oma Fortum -verkkopalvelussa sekä puhelinsovelluksessa. Jos asiakas ei hyväksy tarjousta kiinteästä hintajaksosta, jatkuu sähkösopimus normaalisti sopimuksen mukaisena.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortum Hintatakuu -lisäpalvelu on voimassa toistaiseksi paitsi, jos asiakas on hyväksynyt tarjouksen kiinteästä hintajaksosta. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen sekä Hintatakuu-lisäpalvelu että siihen liitetty sähkösopimus ovat määräaikaisia. Kiinteähintaisen määräaikaisjakson päätyttyä sopimukset jatkuvat alkuperäisten sopimusten mukaisina. 

Määräaikaisjakson ulkopuolella asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus purkaa lisäpalvelusopimus, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Fortum Hintatakuu-sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

2. LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

Fortum Hintatakuu -lisäpalvelun kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu laskutetaan sähkölaskun yhteydessä. Hintatarjouksen hyväksymisestä ei veloiteta erikseen.

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

4. MUUT EHDOT
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Hintatakuu -lisäpalvelu voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on alle 50 000 kWh vuodessa.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

Maksujousto, sopimusehdot

1. YLEISTÄ TIETOA MAKSUJOUSTO-PALVELUSTA
Chevron down

Maksujousto on Fortum Markets Oy:n (”Fortum”) tarjoama lisäpalvelu asiakkailleen, joilla on voimassaoleva sähkösopimus Fortumin kanssa. Maksujousto-palvelussa asiakkaalle perustetaan Maksujousto-tili, jossa asiakas pääsee seuraamaan todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen tilannetta ja johon asiakkaalta laskutettavat laskut tallentuvat. Palvelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden maksaa jatkuvasti toimitettavan sähkön kustannukset joustavasti maksuerissä sähkösopimuksensa voimassaoloaikana. Tilistä lähetetään asiakkaalle säännöllisesti saldotiedot joissa on nähtävissä vastaanotetut laskut ja tehdyt maksusuoritukset, asiakkaan käytettävissä oleva jousto maksuerien maksamisessa, sekä ehdotus seuraavan maksuerän suuruudesta. Asiakas voi suorittaa maksunsa ehdotettua summaa suurempana tai pienempänä sovitun jouston puitteissa. Palvelu mahdollistaa lisäksi asiakkaalle maksujen suunnittelun ja suorittamisen joustavasti määritellyn jouston puitteissa. Tili ei vaikuta asiakkaan normaaliin sähkölaskutukseen, joka jatkossakin perustuu asiakkaan todelliseen kulutukseen. Suoritukset maksetaan normaaliin tapaan pankkitilin kautta.

2. SOPIMUKSEN TEKO JA MAKSUJOUSTO-PALVELUN AVAAMINEN
Chevron down

Maksujousto-sopimuksen voi tehdä, kun tiliin voidaan liittää vähintään yksi asiakkaan sähkösopimus. Ennen tilin avaamista, asiakkaalle voidaan tehdä tavanomainen luottotarkistus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

3. PALVELUN HINNOITTELU
Chevron down

Maksujousto-palvelu on lisäpalvelu, josta veloitetaan kulloinkin voimassa oleva kuukausimaksu. Hinta vahvistetaan sopimusvahvistuksella. Palvelu laskutetaan sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Lisäpalvelun hinta on voimassa toistaiseksi.

4. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT
Chevron down

4.1 Saldotiedot ja lasku

Fortum toimittaa asiakkaalle säännöllisesti saldotiedot Maksujousto-palvelusta, joista ilmenee tilille kohdistetut laskut, ehdotus seuraavan maksuerän koosta, ja tietoa käytettävissä olevasta joustosta maksuerien maksamisessa. Saldotietojen mukana asiakkaalle toimitaan liitteenä tilille kohdistetut todelliseen kulutukseen perustuvat sähkölaskut, sekä muut mahdolliset laskut. Edellä mainittu sähkölasku muodostuu aina asiakkaan todellisen kulutuksen mukaan.

4.2 Kuukausittainen ehdotettava maksusumma

Saldotiedoilla asiakkaalle suositellaan maksettavaksi summa, joka perustuu tilin sisältämien sopimusten ennakoituihin vuosikustannuksiin, joista lasketaan laskutuskauden keskimääräinen arvioitu kustannus. Ehdotettu summa voi muuttua vuosikustannusten sekä kulloisenkin maksujouston mukaan.

4.3 Kuukausittainen saldo

Saldotiedoilla asiakkaalle kerrotaan, kuinka paljon käytettävissä olevasta joustosta hän on käyttänyt maksuerien maksamisessa. Tämän perusteella asiakas pystyy helposti käyttämään käytettävissä olevaa joustoa maksuerien maksamisessa.

4.4 Jouston määrä

Joustolla tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta maksaa enemmän tai vähemmän kuin Maksujousto-palvelun ehdotus seuraavan maksuerän koosta. Jouston enimmäismäärä on kaksi kertaa keskimääräistä kuukausisummaa vastaava summa. Jouston puitteessa asiakas voi suorittaa maksunsa joustavasti erikokoisissa maksuerissä sähkösopimuksensa voimassaoloaikana.

4.5 Maksujousto-palvelun purkautuminen

Asiakkaan täytyy aina suorittaa maksunsa jouston puitteissa. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi joustaa maksuerien maksamisessa yhteensä enintään yllä mainitun enimmäismäärän verran. Mikäli asiakas ei suorita maksujaan jouston puitteissa (eli enimmäismäärä tulee täyteen, eikä asiakas tämän jälkeen suorita maksujaan), Fortum lähettää asiakkaalle huomautuksen jouston ylityksestä sms-viestillä ja/tai sähköpostilla. Viestissä annetaan päivämäärä, milloin asiakkaan on tehtävä riittävä suoritus jotta Maksujousto-palvelun tarjoamista ei päätetä. Asiakkaalle lähetettävissä viesteissä ilmoitetaan maksettava summa.

Mikäli asiakas ei huomautuksesta huolimatta maksa riittävää suoritusta, Fortum päättää Maksujousto-palvelun tarjoamisen. Tällöin Maksujousto-palvelun saldotietojen mukaiset avoimena olevat laskut laskutetaan uudelleen asiakkaalta normaalin laskutusprosessin mukaisesti.

5. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMISAIKA
Chevron down

Maksujousto-palvelu on voimassa tilauksen yhteydessä sovitun aloituspäivän mukaisesti.

Palvelu on voimassa toistaiseksi ja edellyttää asiakkaan käyttöpaikassa voimassaolevaa Fortumin sähkösopimusta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Fortumilla on oikeus päättää lisäpalvelusopimus, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa. Maksujousto-palvelu päättyy automaattisesti, kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen Asiakasta koskevan velkajärjestelyn aloittamisesta. Fortumilla on lisäksi oikeus irtisanoa Maksujousto-palvelu välittömästi, jos riski siitä, että asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut tai asiakas on jättänyt yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tarkoitetun hakemuksen tuomioistuimeen.

Maksujousto-palvelu on lisäpalvelusopimus eikä korvaa asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan kaikkien Maksujousto-palveluun liitettyjen sähkösopimusten päättyessä, päättyy myös sopimus Maksujousto-palvelusta. Sopimuksen päättyessä, asiakkaan on maksettava kaikki Maksujousto-palvelun saldotietojen mukaan auki olevat maksut tai vastaavasti Fortum palauttaa asiakkaan ylimääräiset suoritukset. Nämä sopimusehdot pysyvät voimassa, kunnes kaikki auki olevat maksut on maksettu.

6. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Fortum ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Fortum voi muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimuksen muuttamisen perusteet on yksilöity yleisissä Sähkönmyyntiehdoissa sekä Sähköntoimitusehdoissa (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavissa vastaavissa alalla käytettävissä ehdoissa, joita sovelletaan asiakkaan ja Fortumin välisessä suhteessa. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimusta ennen kuin muutetut ehdot astuvat voimaan. Muutetut ehdot tai hinnat eivät koske asiakasta irtisanomisaikana.

7. MUUT EHDOT
Chevron down

Sopimusta tehdessä annat suostumuksesi siihen, että Fortum voi tarkistaa luottokelpoisuutesi ja pyytää tarvittaessa ennakkomaksun tai vakuuden ennen sopimuksen alkua.

Maksujousto-palveluun kytkettävät sähkösopimukset ja lisäpalvelut, ovat tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden sähkönkäyttö on alle 50 000 kWh vuodessa.

Näiden ehtojen lisäksi sopimuksessasi sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja sekä Sähköntoimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.

Fortum Älylataus, sopimusehdot

YLEISTÄ
Chevron down

Fortum Älylataus on lisäpalvelu, jonka asiakas voi ostaa sähkösopimuksensa lisäksi. Palvelu on saatavilla Oma Fortum mobiilisovelluksessa (iOS & Android) sekä selainversiossa. Palvelua käyttääkseen asiakkaan tulee hyväksyä Oma Fortum -sovelluksen käyttöehdot.

Palvelu auttaa asiakasta hallitsemaan sähköauton latausta sähköpörssin Nordpoolin sähkön tuntihintojen mukaan sekä optimoimaan latausta latauskustannusten minimoimiseksi. Fortumin toimittamat säästöarviot viittaavat mahdollisiin säästöihin, eikä Fortum voi taata, että palvelu tuottaa todellista säästöä. Asiakkaan latauskustannukset riippuvat useista muuttujista, kuten sähkön hinnasta ja auton käyttötavoista.

Fortum Älylatauksen toiminnallisuus perustuu suoraan yhteyteen sovelluksen ja auton välille. Sovelluksessa ja Fortumin verkkosivuilla näkyy, mitä automerkkejä ja latausasemia sovellus tukee. Fortum kehittää ja parantaa palvelua jatkuvasti, mutta ei ole velvoitettu tekemään palveluun muutoksia autonvalmistajien omiin latausjärjestelmiin kohdistuvien muutosten myötä.

SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Chevron down

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Älylataus -sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä Fortumin asiakaspalveluun. Fortumilla on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia maksu- tai sopimusvelvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu Fortumin kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Fortum Älylataus -sopimus on lisäpalvelusopimus eikä korvaa Asiakkaan varsinaista sähkösopimusta. Asiakkaan sähkösopimuksen päättyessä päättyy myös tämä sopimus.

LISÄPALVELUN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
Chevron down

Sinä aikana kun Asiakas käyttää Fortum Älylataus -palvelua, asiakkaalta veloitetaan Fortumin voimassa oleva palvelun kuukausimaksu. Voimassa oleva kuukausimaksu julkaistaan Fortumin verkkosivuilla. Palvelu laskutetaan sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Lisäpalvelun hinta on voimassa toistaiseksi.

MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Chevron down

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimuksen hintaan huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Palveluntuottaja ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Palveluntuottaja voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntuottaja ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY FORTUMISSA
Chevron down

Täyttääkseen tämän Sopimuksen ja näiden Ehtojen mukaiset velvoitteensa Fortum käsittelee Fortum Älylataus -palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä Asiakkaan henkilötietoja. Fortum käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti. Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla täällä.

MUUT EHDOT
Chevron down

Fortum Älylataus -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle.

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja soveltuvin osin.

Meeting demand

Pidämme hyvää huolta tietosuojastasi

Näin säilytämme ja käytämme henkilötietojasi