Fortum Pörssisähkö -sopimuksen hinnat

Fortum Pörssisähkö -sopimus seuraa pörssi­sähkön hintaa tunneittain – sinä voit seurata Oma Fortum-sovel­luksen kautta tunti­hintoja ja kulutus­ke­hi­tystä. Ja näin ajoittaa kulutustasi edulli­sille tunneille.

Emme tällä hetkellä tee uusia Fortum Pörssisähkö -sopimuksia.

Onko sinulla Fortum Pörssisähkö -sopimus?

Fortum Pörssisähkö -nimisen sähkösopimuksen myynti on päättynyt, eikä tuote ole enää tarjolla valikoimassamme. Tutustu muihin sopimuksiimme

Onko sinulla Fortum Pörssisähkö -sopimus? Ohesta löydät sopimuksen tuntihinnat. 

Oletko kiinnostunut pörssihinnoitellusta sähkösopimuksesta? Silloin vaihtoehtosi on toistaiseksi voimassa oleva Fortum Tarkka -sähkösopimus. Lue lisää oheisesta linkistä.

Fortum Pörssi­sähkö -sopimuksen hinta­katto

Toistaiseksi voimassa olevaan Fortum Pörssisähkösopimukseen sisältyy hintakatto. Mikäli kuukausikeskihintasi ylittää hintakaton, hyvitämme sinulle sähkölaskulla kattohinnan ja kuukausikeskihinnan erotuksen.

Fortum Pörssisähkö -sopimuksen hintakatto:

  • lokakuu  2022  180 c/kWh

Hintakatto ei ole osa Fortum Tarkka -sopimusta.

Fortum Pörssisähkö, sopimusehdot

YLEISTÄ

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla tai uusiutuvilla energianlähteillä. Asiakas voi halutessaan valita erillisen lisäpalvelun, jolloin sähkö tuotetaan lisäpalvelun sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

1. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Fortum Pörssisähkö -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2. KULUTUKSEN MITTAAMINEN, PÖRSSIHINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen aluehinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan siten, että tuntimitatun käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään sopimusvahvistuksessa ilmoitettu kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio.

Fortum Pörssisähköön kuuluu hintakatto-ominaisuus. Fortum asettaa hintakaton tietylle aikavälille ja ilmoittaa kulloinkin voimassa olevan hintakaton viimeistään kuukautta ennen hintakattojakson alkua internet-sivuillaan. Hintakatto on asiakkaan kalenterikuukauden kWh-keskihinnan maksimi. Mikäli asiakkaan kalenterikuukauden keskihinta (sisältäen välityspalkkion) nousee edellä mainitun etukäteen asetetun hintakaton yläpuolelle, leikkaa hintakatto tällöin hinnasta ylittävän osuuden pois eikä asiakkaalta veloiteta kulloinkin voimassa olevan hintakaton ylittävää summaa.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut. Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

3. MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan tuntikohtaiset muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2019 13.2.)

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi.

4. MUUT EHDOT

Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2019) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.