Mikro- ja pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Liittäessäsi oman pientuotantolaitoksesi sähköverkkoon, sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja (VPE2010) liitteineen sekä oman paikallisen sähkönsiirtoyhtiösi ehtoja.

Ole aina yhteydessä paikalliseen sähköyhtiöösi, sillä sieltä saat verkon ominaisuuksiin liittyviä tietoja, joita tarvitset oman tuotantolaitteistosi verkkoon liittämisessä. Sinun tai urakoitsijasi tehtävä on selvittää onko tuotantolaitteistosi kytkettävissä jakeluverkkoon sen ominaisuudet ja käyttötapa huomioon ottaen.

Huomaa, että sähkönsiirtoyhtiö ei maksa korvausta toimittamastasi sähköstä, vaan korvauksen saat tekemällä sopimuksen sähkön myynnistä. Kun sinusta näin ollen tulee virallisesti sähkön myyjä, paikallinen verkkoyhtiö veloittaa sinulta pienen korvauksen myymäsi sähkön siirrosta yleiseen sähköverkkoon oman hinnastonsa mukaisesti. 

Käyttöönoton jälkeen ylläpitovaihe 

Kun pientuotanto on todettu kriteeristöt täyttäväksi, liitetään se sähköverkkoon sähkönsiirtoyhtiön antaman luvan jälkeen. Tämän jälkeen toimitaan sähkönsiirtoyhtiösi ja sinun välisen sopimuksen mukaisesti. On tärkeää, että tieto sähkönsiirtoyhtiön ja sinun välilläsi kulkee oikein ja jouhevasti esimerkiksi huolto- ja muutostöiden osalta. Pientuotantolaitteesi on oltava erotettavissa sähkönsiirtoverkosta myös sähkönsiirtoyhtiön edustajan toimesta, useimmiten automaation avustuksella.

Pientuotannon mittaaminen

Sama etäluettava sähkömittari pystyy mittaamaan oston ja myynnin erillisinä. Näin ollen sekä osto että myynti voidaan aina erottaa toisistaan, myös saman tunnin sisällä. Tämä mahdollistaa tuntipohjaisen hinnoittelun, jossa viitearvona osto- ja myyntisähkön hinnalle voidaan käyttää NordPool sähköpörssin tuntihintoja.

Lähisähkö-sivulle