Blogi

Jätevoimala voi olla myös hyvä sijoitus – kysyntää käyttö- ja kunnossapitopalveluille on nyt ennätyspaljon

Antti Malve  ·  20 lokakuu 2020

Sijoittajien mielenkiinto jätteiden energiahyötykäyttöä kohtaan Euroopassa lisääntyy ja uusia voimalaitoksia on rakenteilla ja kehitteillä ennätysmäärä. Tuotto-odotusten lunastamiseksi sijoittajat haluavat luotettavan kumppanin ajamaan voimalaitosta ja pitämään sen hyvässä kunnossa.

Waste to energy plant construction site in Klaipeda.

Viime vuosina Euroopassa on herätty kasvavaan jäteongelmaan. Vanhat kaatopaikat on aikoinaan perustettu ajamalla jätettä esimerkiksi vuorennyppylöiden väliin – tai mihin vaan sopivaan monttuun periaatteella ”poissa silmistä, poissa mielestä”. On kuitenkin olemassa selkeät syyt, miksi jätteen kippaamista kaatopaikalle on alettu rajoittaa: Jos kaatopaikkaa ei ole rakennettu huolella ”uima-altaaksi”, sade- ja sulamisvedet virtaavat suoraan kaatopaikan läpi ja huuhtovat jätteistä liukenevat myrkyt luontoon ja pohjavesiin. Näin ei saa käydä.

Nykyisin lainsäädäntö ohjaa Euroopassa jätteen hyötykäyttöä eli kierrätystä ja toissijaisesti käyttöä energiaksi. Vanhojen kaatopaikkojen täyttyessä uusien rakentaminen ja luvitus onkin kallista ja kustannuksia joudutaan kattamaan perimällä jätteen tuomisesta kalliita porttimaksuja. Energialaitokset vastaanottavat jätettä omalla porttimaksullaan, mikä tekee laitoksista taloudellisesti kiinnostavia sijoittajille: tuotetun energian lisäksi tuloja saadaan myös porttimaksuilla.

Trendi on maailmanlaajuinen ja näkyy myös maissa, joissa ei vielä hyödynnetä jätettä energiana. Esimerkiksi Istanbulissa hallinto on päättänyt, että tulevaisuudessa kaatopaikat tehdään EU:n asettamien ympäristönormien mukaan. Näin ollen tulevaisuudessa uusia kaatopaikkoja kannattavampaa on lajitella jätteet, kierrättää ja hyödyntää kierrätettäväksi kelpaamaton jäte energiantuotantoon.

Jätteen energiahyötykäyttö kasvaa voimakkaasti

Siirryttäessä pois fossiilisista polttoaineista hyödyntämään yhä enemmän uusiutuvia, mutta osin epävakaita energialähteitä, on jätteen etuna tuotantovarmuus. Energian tuottaminen jätettä polttamalla toimii yötä päivää, kesät talvet, mikä helpottaa esimerkiksi auringon ja tuulen vain ajoittaista tuotantokykyä.

Tällä hetkellä jätteen energiakäyttöön tähtääviä hankkeita on vireillä erityisesti Iso-Britanniassa, jossa on pitkäjänteisesti kehitetty sekä uusiutuvaan että kierrättämättömäksi kelpaamattomaan jätteeseen pohjautuvaa sähköntuotantoa. Hallinto ja rahoitusjärjestelmä on hyvin kehittynyttä ja tukee tällaisten hankkeiden kehittämistä.

Sijoittajat tarvitsevat osaavia kumppaneita voimalaitoshankkeisiin

Uudet voimalaitoshankkeet toteutetaan useimmiten projektirahoitteisesti, mikä tarkoittaa sitä, että omistajan sijoittaman pääoman lisäksi osa rahoituksesta saadaan lainoittajilta. Voimalaitoshanke itsessään toimii vakuutena lainalle. Sekä sijoittajat että lainoittajat haluavat luonnollisesti takuut siitä, että voimalaitos tuottaa sen verran, että lainat ja korot voidaan maksaa ja tuottojakin tulee. Ei siis ole yhdentekevää, kenen kanssa projektia kehitetään. Rahoittajilla ei aina kuitenkaan ole halua tai osaamista panostaa voimalaitoksen toiminnan pyörittämiseen. Sitä varten he tarvitsevat ulkopuolisen, luotettavan kumppanin.

Uuden voimalaitoksen valmistuttua erittäin tärkeä rooli on sen käytöstä ja kunnossapidosta vastaavalla taholla, joka ajaa ja huoltaa voimalaitosta, vastaa sen käytettävyydestä ja tuottavuudesta sekä ympäristölupien mukaisesta toiminnasta. Keskeinen kumppani on luonnollisesti myös voimalaitoksen rakentaja (EPC). Lisäksi tarvitaan pitkäaikaiset sopimukset lämmön- ja/tai sähkön myymiseksi sekä polttoainetoimituksia varten. Näiden neljän seikan varmistaminen on hankkeen rahoittajalle ensisijaisen tärkeää.

Sijoittajat hakevat kumppaneita maailmanlaajuisesti hyvin tarkalla profiililla. Sijoittajien edun mukaisesti kumppaneiksi pyritään valitsemaan toimijat, joilla on parhaat referenssit samankaltaisten projektien toteuttamisesta, osaamista ja myös taloudellisia edellytyksiä varmistaa projektin onnistuminen. Fortum on yksi tällainen toimija käytön ja kunnossapidon osalta.

Palveluliiketoiminnassa keskeistä on ymmärtää asiakkaan todellisuus

Fortum on erinomaiset referenssit omaava yhtiö, jonka palveluliiketoiminta tarjoaa pitkäaikaisia käyttö- ja kunnossapitopalveluita kolmansille osapuolille. Pitkä historiamme energiantuottajana on etu, sillä meidän on siten helpompaa asettua asiakkaan eli laitoksen omistajan asemaan ja pitää mielessä tavoite: miten riskejä saadaan pienemmiksi tuotto-odotusten turvaamiseksi? On kuitenkin eri asia pyörittää omaa laitosta kuin tehdä sitä kaupallisella sopimuksella, palveluna asiakkaalle. Sen lisäksi, että Fortumilla on kokemusta omien laitosten käytöstä ja kunnossapidosta, meillä on osaamista toimia palveluntarjoajana asiakasprojekteissa. Viimeisen 30 vuoden aikana meillä on ollut yli 30 käyttö- ja kunnossapitosopimusta Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Tällä hetkellä voimassaolevia sopimuksia on mm. Iso-Britanniassa, Saksassa, Ruandassa ja Indonesiassa.

Käyttö- ja kunnossapitopalveluita tarjoavan tahon pitää voida todistaa asiakkaalle, että se kykenee laitoksen pyörittämiseen luotettavasti ja tuottavasti niin, että suunniteltu taloudellinen malli toteutuu ja toimii. Rahoittajilla on kumppaneilleen myös tiukat vastuullisuusvaatimukset. Se, että laitosta ajaa hyvämainen toimija, jolla on hallintoon, ympäristöön, turvallisuuteen, laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät asiat todistettavasti kunnossa, on myös rahoittajan etu sijoitusten saamiseksi rahastoonsa.

Kun uutta laitosta suunnitellaan rakennettavaksi ja operoitavaksi kymmeniä vuosia, tarvitaan lukuisia sopimuksia ja siksi projektien kehittämiseen kuluu yleensä paljon rahaa ja aikaa – jopa vuosia. Koska voimalaitoksen suunniteltujen tuottojen ja riskienhallinnan tulee toimia pisimmillään jopa 25 vuotta, pitää käyttö- ja kunnossapitopalveluja tarjoavalla taholla olla myös kykyä auttaa omistajaa arvioimaan tulevaisuuden näkymät ja valmistautumaan erilaisiin kehitystarpeisiin, myös epätodennäköisiin. Toisaalta tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuu myös muutoksia, joita on nyt hyvin vaikea edes kuvitella.

Picture of a man.

Antti Malve

Head of Strategic Customer Management
Puhelin: +358 40 503 2531
antti [piste] malve [ät] fortum [piste] com

Energia sijoituskohteena

Investointipankit ja erilaiset sijoitusyhtiöt hallinnoivat maailmanlaajuisesti miljardien eurojen suuruisia rahastoja, jotka sijoittavat varoja eri tavoitteilla ja eri tarkoituksiin. Yhteisenä intressinä on saada rahaa sijoitettua nopeasti varmoihin, hyvin tuottaviin kohteisiin. Energiaan sijoittaminen on taloudellisesti kannattavaa ja siksi yhä suositumpaa. Sijoitusrahastoilla on yksittäisiä rahastoja, joihin yksityisetkin voivat rahojaan ammattilaisten avulla sijoittaa, ja joiden strategia on löytää, etsiä ja kehittää tällaisia kohteita. Tällaisiin rahastoihin on sijoitettuna myös eläkeyhtiöiden sekä ammattiliittojen varallisuutta odotuksena pieniriskinen tuotto.

Lue viimeisimmät uutisemme englanniksi