Inkoon hiilivoimalaitoksen purkutyömaa kierrättää jätteistä materiaaleja

Inkoon hiilivoimalaitoksen purkutyömaa

Fortum purkaa Inkoon vanhaa käytöstä poistettua hiilivoimalaitostaan. Voimalaitoksen purkutyömaalla käytetään kiertotalousperiaatetta. Keväällä 2017 alkanut purku-urakka on yksi Suomen teollisuushistorian suurimmista. Purkutyöstä vastaa Fortumin jätehuoltopalvelut.

Työmaan suurimmat hyötykäytettävät jakeet ovat metalliromu ja betonimurska. Betonimurskaa hyödynnetään alueen tuhka-altaiden täytössä ja tontin tasaamisessa. Romumetalli puolestaan myydään eteenpäin uusien tuotteiden materiaaliksi.

Helmikuussa 2018 metalliromua laivattiin – ensimmäistä kertaa Fortumin historiassa – Inkoosta Turkkiin. Metalliromu päätyi paikallisen teollisuuden raaka-aineeksi, eli voimalaitoksen seinästä purettu metalli päätyy uusiokäyttöön. Teräsromua on toimitettu vuonna 2018 myös maakuljetuksina keskimäärin 1 000–2 000 tonnia kuukaudessa Imatralle, missä sijaitsee hankkeen suurin yksittäinen
romun vastaanottaja. Metallin kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja vähentää  hiilidioksidipäästöjä, koska metalli voidaan käyttää uusissa tuotteissa yhä uudelleen.

Voimalaitoksen purkamisesta arvioidaan syntyvän erilaisia materiaaleja yhteensä noin 180 000 tonnia. Vuonna 2018 purkuprojektissa syntyi jätettä yhteensä noin 24 000 tonnia, josta vaarallista jätettä oli noin 1 000 tonnia. Vuonna 2018 purkujätteestä toimitettiin hyötykäyttöön 98 %. Pelkästään metalliromua on vuoden 2018 aikana toimitettu kierrätykseen yhteensä yli 19 000 tonnia.

Kaikesta voimalaitoksen purkamisessa syntyneestä jätteestä on hankkeen alusta joulukuun 2018 loppuun mennessä toimitettu kierrätykseen tai saatu paikalla hyödynnettyä 96 %. Purkutyömaa on erinomainen esimerkki Fortumin kiertotalousliiketoiminnasta, jossa jäte muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi.

RW6

Kiinnostuitko kierrätys- ja jätehuoltopalveluista?