Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen CO₂-talteenoton avulla

                                                                                                                    Kuva: Einar Aslaksen

Norjan hallitus haluaa tehdä käytännön tasolla töitä hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä ja on sitä varten käynnistänyt hiilidioksidin talteenottohankkeen (Carbon Capture and Storage, CCS). Oslon kaupunki tavoittelee 50 % vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin vuoteen 2022 mennessä ja 95 % vähennystä vuoteen 2030 mennessä. CCS-hanke Fortum Oslo Varmen Klemetsrudin jätteenpolttolaitoksella on tärkein yksittäinen aloite tavoitteiden saavuttamiseksi.

Elokuussa 2018 alkanut CCS-hanke Klemetsrudin jätteenpolttolaitoksella on parhaillaan esisuunnitteluvaiheessa. Laitos käyttää tällä hetkellä sähkön- ja lämmöntuotannossa yhdyskuntajätettä, jota ei voi kierrättää tai hyötykäyttää materiaalina, ja vähentää näin kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Prosessi poistaa vaarallisia kaasuja ja muita aineita, mutta tuottaa silti hiilidioksidipäästöjä. Kanadassa jo käytössä olevan teknologian avulla ongelma voidaan ratkaista hiilidioksidin talteenoton avulla.

Fortum Oslo Varmen suunnitelmana on ottaa  jätteenpolttolaitokselta talteen 400 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 90 % laitoksen hiilidioksidipäästöistä. Suunnitelmassa talteen otettu hiilidioksidi muutetaan nestemäiseen muotoon, kuljetetaan satamaan, laivataan Norjan länsirannikolle väliaikaiseen säilöön, ja lopulta yhdessä kumppaneiden (mm. Equinor) kanssa pumpataan merenpohjan alle, missä CO₂  varastoidaan vanhoihin, tyhjennettyihin öljy- ja kaasuvarastoihin. Varastoihin voidaan ottaa talteen paitsi Norjan myös muiden Euroopan maiden nesteytettyä hiilidioksidia.

Oslon hiilidioksidin talteenottohankkeen tavoitteena on toimittaa lopullinen hankesuunnitelma Norjan hallitukselle elokuussa 2019 ja parlamentin päätöstä asiassa odotetaan vuonna 2020 tai 2021. Hankkeen odotetaan käynnistyvän vuonna 2023 tai 2024.

CO₂-talteenottohanke käyntiin Oslossa

Yhteisyrityksemme tutkii mahdollisuutta tehdä kaukolämmöstä hiilinegatiivista