Fortumin vuosikatsaus 2020

Fortumin vuoden 2020 raportointikokonaisuuteen sisältyvät taloudelliset tiedot (sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen), toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti, verojalanjälki sekä kestävä kehitys.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

"Jatkoimme strategian toteuttamista.  Kasvatimme omistustamme Uniperissa noin 76 %:iin ja yhdistelimme Uniperin tytäryhtiönä. Päivitetty Fortum-konsernin strategia tähtää energiamurroksen vauhdittamiseen ja on linjassa Pariisin sopimuksen kanssa: aiomme olla kaikessa toiminnassamme hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan energiantuotannossa jo vuoteen 2035 mennessä." Lue lisää Toimitusjohtajan liiketoimintakatsauksesta

Taloudellinen tulos 2020

Vertailukelpoinen liikevoitto 1 344 miljoonaa euroa (2019: 1 191)

Osakekohtainen tulos 2,05 euroa (2019: 1,67) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 2 555 miljoonaa euroa (2019: 1 575)

Lue lisää vuoden 2020 taloudellisesta tuloksesta tilinpäätöksestämme

Vuoden 2020 kohokohtia

Reports and presentations
Taseen vahvistaminen:

1,2 miljardia euroa kokonaiskauppahinta myyneistä

Key topics and targets
Strategia päivitetty

Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti

Low emissions
Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja