Fortumin vuosikatsaus 2018

Fortumin vuoden 2018 raportointikokonaisuuteen sisältyvät taloudelliset tiedot (sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen), toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys, verojalanjälki sekä kestävä kehitys. Alla olevan painikkeen kautta voit ladata kaikki raportit sekä erikseen että yhtenä kokonaisuutena.

Rakennamme strategiallamme puhtaampaa maailmaa

Päivitimme Fortumin strategian marraskuussa 2018. Strategian ytimessä on halu johtaa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. 

Lue lisää strategiastamme toimitusjohtajan liiketoimintakatsauksesta

Taloudellinen tulos 2018

Vertailukelpoinen liikevoitto 987 milj. € (2017: 811 milj. €)

Liiketoiminnan rahavirta 804 milj. € (2017: 993 milj. €)

Osakekohtainen tulos 0,95 € (2017: 0,98 €)

Lue lisää vuoden 2018 taloudellisesta tuloksesta tilinpäätöksestämme

Kohokohtia vuonna 2018

AU37
49,99 %

Uniper-omistus 31.12.2018

AU32
Lähes 3 gigawatin

aurinko- ja tuulivoimaportfolio (ml. osakkuusyhtiöt)

EF3
Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistus

Avainlukuja 2018

987

Vertailukelpoinen liikevoitto, miljoonaa euroa

5 242

Liikevaihto, miljoonaa euroa

8 286

Henkilöstö