Fortumin toimet vastauksena sotaan Ukrainassa

30/3/2022

Olemme hyvin järkyttyneitä ja surullisia Ukrainassa käytävästä sodasta ja sen aiheuttamasta kärsimyksestä. Tällaiselle sotilaalliselle voimankäytölle ei ole minkäänlaista oikeutusta. Vaikka liiketoimintamme toimii tällä hetkellä normaalisti, on selvää, että tilanne vaatii muutoksia.

Nyaganin voimalaitos

Sodan alkamisen jälkeen olemme tehneet seuraavat päätökset (päivitetty 12.5.2022):

 • Keskeytimme uudet investoinnit ja tavoittelemme toimintojen myyntejä:
  • 3.3.2022 ilmoitimme, että olemme päättäneet toistaiseksi keskeyttää kaikki uudet investoinnit Venäjällä. Emme myöskään myönnä uutta rahoitusta Venäjän tytäryhtiöille.
  • 12.5.2022 ilmoitimme valmistautuvamme vetäytymään hallitusti Venäjältä ensisijaisena vaihtoehtonamme Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron myyntiprosessin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian. Nämä prosessit saattavat kestää jonkin aikaa ja edellyttävät viranomaisten hyväksyntää.
  • 12.5.2022 ilmoitimme, että olemme päättäneet lopettaa Fortum-brändin käytön Venäjällä.
 • Polttoaineiden hankinta:
  • Emme osta venäläistä hiiltä, pellettejä tai biopolttoainetta Espoon tai Meri-Porin voimalaitoksillemme.
  • Uniper on ilmoittanut, ettei se solmi uusia pitkiä kaasusopimuksia venäläisten toimittajiensa kanssa.
  • Uniper etsii myös vaihtoehtoja venäläiselle hiilelle koska hiilentuonti Venäjältä tullaan lopettamaan EU:n ja Iso-Britannian sanktioiden ja tuontikieltojen mukaisesti.
    
 • Maakaasun tuonti:
  • Venäläisen maakaasun tuonti Keski-Eurooppaan ei ole tällä hetkellä helposti korvattavissa, mutta Uniper pyrkii hajauttamaan kaasuhankintojaan ja edistämään siirtymää puhtaaseen kaasuun ajan myötä.
  • Lähiaikoina Uniper lisää nesteytetun maakaasun (LNG) toimituksia Eurooppaan ja on käynnistänyt uudelleen suunnittelun LNG-tuontiterminaalin rakentamiseksi Wilhelmshaveniin Saksaan.
  • Käymme jatkuvaa keskustelua Suomen ja Saksan hallitusten kanssa siitä, kuinka Fortum-konserni voi tukea toimitusvarmuutta Euroopassa.
 • Pakotteet: On selvää, että noudatamme kaikkia toimintaamme sääteleviä lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien kansainvälisiä pakotteita.

Lisätietoja: Fortum-konserni Venäjällä