Fortum YritysKesto sopimusehdot

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä internetsivuillamme 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi/alkupera.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

Fortum YritysKesto -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi ja on kumman tahansa osapuolen irtisanottavissa kuukauden irtisanomisajalla

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN JA SÄHKÖN HINTA

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille laskutuskäyrän mukaisesti (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä jaettuna laskutusjakson kuukausille (tuntimittaus).

Fortum YritysKeston sähkön myyntihinta on voimassa kalenterivuosineljänneksittäin ja hinta päivitetään 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. Ilmoitus seuraavan vuosineljänneksen hinnasta lähetetään asiakkaalle kuukautta ennen voimaantuloa.

Fortum hankkii sähkön kullekin hintajaksolle pohjoismaisesta sähköpörssistä etukäteen 3 kuukauden hankintajaksolla. Energiahinta kullekin hintajaksolle muodostuu hankintajakson tukkuhinnan keskiarvosta lisättynä Suomen aluehintaerolla, muilla sähkön hankintaan liittyvillä kustannuksilla sekä välityspalkkiolla. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

Sähkön toimittamisesta uusiutuvalla 100% vesisähköllä peritään kulloinkin voimassa oleva lisämaksu.

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta

4 MUUT EHDOT

Fortum YritysKesto on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 1 GWh.