Fortum rakentaa puhdasta energiaa ja parantaa ilmanlaatua Intiassa

Fortum-solar-india

Fortum rakentaa aurinkovoimaa Intiassa

Fortum aloitti toiminnan Intiassa vuonna 2012 ja alusta lähtien toiminnassa on keskitytty aurinkoenergiaan. Uusi 250 MW aurinkovoimala, Pavagada 2, otettiin käyttöön elokuussa 2019. Pavagada 2 -aurinkovoimala sisältyy kestävän kehityksen raportointirajaukseen vuonna 2019. Lisäksi uuden 250 MW aurinkovoimalan tuotannon arvioidaan käynnistyvän Rajasthanin osavaltiossa vuoden 2020 lopulla. Fortum soveltaa Intian toiminnoissa pääoman kierrätykseen perustuvaa liiketoimintamallia, mikä mahdollistaa sen, että Fortum voi jatkuvasti investoida uuden uusiutuvan aurinkovoimakapasiteetin rakentamiseen. Vuoden 2019 lopulla Fortum operoi yhteensä 435 MW aurinkovoimakapasiteettia Intiassa. Intian aurinkovoimalaitokset ovat alttiita hiekkapölylle, ja ne käyttävät perinteisesti vettä aurinkopaneelien puhdistamiseen. Tämä on haaste Intiassa, jossa on monin paikoin akuutti vesipula. Fortum on alkanut käyttää paneelien puhdistamiseen veden sijasta robotisoituja kuivapesuratkaisuja. Vuoden 2019 loppuun mennessä 54 % aurinkokapasiteetista puhdistetaan robotisoidulla kuivapesumenetelmällä, ja tavoitteena on kasvattaa osuus 90 %:iin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Fortum eNext toimittaa typenoksidien vähentämisratkaisuja Intiaan

Fortum eNextFortum vie polttoteknisiä ratkaisuja Intiaan typenoksipäästöjen (NOx) vähentämiseksi. Päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen erikoistunut Fortum eNext allekirjoitti kesäkuussa 2019 ensimmäisen kaupallisen hankkeensa Hindalco Industries Limitedin kanssa, joka on yksi Aasian suurimmista primäärialumiinin tuottajista. Hankkeen avulla voimalaitos pystyy noudattamaan tiukentuneita NOx-päästörajoituksia Intiassa alittaen sallitut päästöraja-arvot selkeästi. Fortum eNextin ratkaisua hyödyntävän voimalaitoskattilan vuotuiset typenoksidipäästöt vähenevät 60 %:lla, mikä tarkoittaa 1 500 tonnia vähemmän kattilakohtaisia NOx-päästöjä vuodessa. Fortumin 1990-luvun alusta lähtien kehittämän polttoteknisen ratkaisun tavoitteena on vähentää merkittävästi NOx-päästöjen muodostumista palamisprosessissa ensisijaisesti poltinmuutoksen avulla. Ratkaisu tehostaa myös voimalaitoksen toimintaa kattilaoptimoinnin kautta, mikä parantaa energiatehokkuutta. Ratkaisulla on vähennetty vuoden 2019 loppuun mennessä asiakkaiden NOx-päästöjä yhteensä noin 800 000 tonnia seitsemässä Euroopan maassa.

Fortum Bio2X bambun ja riisinoljen jalostajana

Fortum Bio2XFortumilla on Intiassa biojalostamiseen liittyviä tutkimushankkeita. Koillis-Intiassa Fortumin ja intialaisen valtio-omisteisen öljynjalostamoyhtiö Numaligarh Refinery Limited:in (NRL) ja suomalaisen biojalostusyritys Chempoliksen yhteisyritys on perustamassa biojalostamoa bioetanolin, furfuraalin, etikkahapon ja sähkön tuottamiseksi bambusta. Jalostamo on osa Fortumin Bio2X-tutkimus- ja kehitysohjelmaa, joka kehittää agrobiomassojen ja tähteiden jalostamista korkean arvon tuotteiksi. Laitoksen perussuunnittelu on valmistumassa ja pääasiallisten laitteiden hankinta on käynnissä. Laitoksen arvioidaan aloittavan tuotantonsa vuonna 2022. Raaka-aineiden hankintaketjussa, mukaan lukien kestävä bambunkorjuu, pyritään vaikuttamaan positiivisesti paikallisten yhteisöjen toimeentuloon. Syyskuussa 2019 Fortum allekirjoitti aiesopimuksen (MoU) Intian CCS Haryana Agricultural Universityn kanssa riisinoljen yhteistutkimusta varten. Tavoitteena on tuottaa olkipohjaisia tekstiilikuituja sekä muita kemikaaleja ja materiaaleja, joita käytetään esimerkiksi elintarvike-, rehuja rakennusteollisuudessa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on perustaa biojalostamo, jonka raaka-aineena käytetään riisinolkea.

Fortum charge & drive sähköistää Intian liikennettä

Fortum Charge and DriveIntiassa maan hallitus tavoittelee liikenteen sähköistämistä. Fortum tukee ponnisteluja kehittämällä sähköautojen latausverkkoa Intiassa sekä tavanomaisille sähköautoille että kolmipyöräisille ajoneuvoille. Tällä hetkellä Fortumilla on Intiassa 67 latauspistettä viidessä kaupungissa: Delhi-NCR, Hyderabad, Bengaluru, Mumbai ja Ahmedabad. Fortum tarjoaa kolmipyöräisille ajoneuvoille innovatiivista akkujenvaihtopalvelua yhdessä ruotsalaisen Clean Motion -yrityksen kanssa. Palvelun ansiosta kuljettaja voi vaihtaa tyhjentyneen akun alle kolmessa minuutissa uuteen, ladattuun akkuun. Palvelun pääkohderyhmää ovat suuret taksiyritykset sekä muut organisaatiot, joilla on käytössä suuri ajoneuvokanta. Fortum tarjoaa myös muille Intian sähkölatausasemien operaattoreille mahdollisuuden hallita latausinfrastruktuuriaan pilvipohjaisen SaaS (Software as a Service) -palvelun avulla.