Asiakastiedote

Fortum ja Fermion jatkavat yhteistyötä

12 toukokuu 2021, 09:14

Fortum ja Fermion ovat sopineet 15 vuoden jatkoajan pitkäaikaiselle yhteistyölleen. Fortum Recycling & Waste on käsitellyt lääkeyhtiö Orioniin kuuluvan Fermionin prosessikaasuja Hangossa omalla laitoksellaan. Kumppanuus on merkittävä molemmille osapuolille ja tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

wathing over bridge

Fortum Recycling & Wasten toteuttama kaasujen käsittely asiakkaan toimipaikalla on teollisessa mittakaavassa poikkeuksellista. Fortumin laitos on integroitu Fermionin Hangon laitokseen, mutta sitä ohjataan fyysisesti Riihimäeltä käsin.

Yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille ja parasta mahdollista lopputulosta onkin haettu yhdessä varsin kunnianhimoisesti.

– Me tarjoamme parasta mahdollista käytettävyyttä Fermionin tarpeille ja toteutamme yrityksen ympäristölupien mukaista toimintaa. Takaamme, että laitos on käytettävissä 97%:sti ja hoidamme kaiken operoinnin ja käsittelyn. Näin tilaaja saa vapautettua omia resursseja muuhun, kertoo Tero Svinhufvud, Head of Customer Excellence, yhteistyöstä.

– Fermionin näkökulmasta toimiminen yhteistyössä Fortumin kanssa antaa mahdollisuuden hyödyntää Suomen mittakaavassa parasta asiantuntijaverkostoa poistokaasujen käsittelyssä ja polttotekniikoissa sekä hyödyntää erilaisia energiajakeita. Sitä kautta pääsemme myös strategian mukaisesti toteuttamaan hiilijalanjäljen vähentämistavoitetta. Fortumin verkosto tehostaa myös mahdollisten syntyvien jätteiden tehokasta käsittelyä sekä energiatehokkuutta. Fermionin ydinosaaminen on lääkeaineiden valmistus Hangon tehtaalla ja on erinomainen asia, kun tehtaalla on osaava yritys yhteistyökumppanina, joka auttaa näiden erikoistekniikoiden käytössä, toteaa Fermionin Hangon tehtaan johtaja Martti Mikkola.

Fortumin palvelusopimus Fermionin kanssa on laaja ja perustuu vuosien luottamukselliseen yhteistyöhön. Uusi sopimus on laadittu seuraavaksi 15 vuodeksi ja osana sitä tutkitaan vaihtoehtoja uudelle teknologialle, jolla saavutetaan positiivisia ympäristövaikutuksia.

Sopimukseen sisältyy reilun vuoden mittainen valmistelu- ja määrittelyvaihe, jotta saadaan varmuus lopulliselle ratkaisulle. Käytössä on läpi Orionin kulkeva johtamisjärjestelmä, joka sisältää vuosittaisia tavoitteita toiminnan kehittämiseksi. Jatkuvan kehitystyön kulmakivi on ympäristövaikutusten minimointi laitoksesta syntyville päästöille.
 

Fortum toimii osana Fermionin tuotantoa

Fortumin laitos kiinteä osa Fermionin tuotantoa, jossa käsitellään alihankintana Fermionin haitallisia kaasuja, joita tuotannosta syntyy.

– VOC-kaasut ovat prosessissa syntyviä kaasuja, joita ei voi vapauttaa. Fortum käsittelee haitallisesti aineet, joita ei voi vapauttaa ilmaan, kiteyttää Svinhufvud.

Sopimuksen yhteydessä tarkasteltiin myös vaihtoehtoja teknologialle sekä millaisia positiivisia vaikutuksia sillä voisi saada aikaan.

– Nyt sopimuksen alkuvaiheessa jatkamme vaihtoehtojen tarkastelua ja toteutusta, kertoo Svinhufvud.

 

Fermionin laitosalue Hangossa
Etualalla Fermionin laitosalue Hangossa

Yhtenä vaihtoehtona on siirtyä raskaasta polttoöljystä nestemäiseen maakaasuun tai biokaasuun. Svinhufvud kertoo, että päätöksiä ei ole tehty, mutta vaihtoehtoja kartoitetaan. Siirtyminen ympäristöystävällisiin polttoaineisiin vaatii alkuvaiheessa investointeja. Hyvä teknillistaloudellinen ratkaisu on aina haaste.

Pitkässä yhteistyössä on pidetty kiinni avoimuudesta. Avoin ja luottamuksellinen keskustelu sekä halu jatkuvaan kehittämiseen ovat pitkäaikaisen kumppanuuden edellytyksiä. Toimintatapoja tarkastellaan säännöllisesti ja niistä valitaan parhaat lisäämällä niihin samalla uutta ajattelua.

– Orionin ja Fermionin kanssa työskentely on hedelmällistä, sillä ajattelu on edistyksellistä ja kunnianhimoista. Yhteistyö on lisännyt molempien osaamisesta ja se on asia, jota voidaan mitata konkreettisina hyötyinä, kertoo Svinhufvud.

Luottamus on Svinhufvudin mukaan asia, jota ei voi liikaa korostaa.

– Joudumme käsittelemään luottamuksellisia asioita ja emme pysty toimimaan, jos emme kerro riittävän syvällisesti ratkaisuista ja prosesseista puolin ja toisin.

– Yhteistyö Fortumin ja heidän asiantuntijoidensa kanssa on ollut koko yhteistyömme aikana erinomaista. Näkemykset ovat yhteneviä päästöjen vähentämistavoitteista sekä energian tehokkaasta tuotannosta. Tästä johtuen jatkosopimus oli helppo tehdä ja jatkaa hedelmällistä yhteistyötä, jatkaa Martti Mikkola.

Lisätietoa

tero svinhufvud_2021

Tero Svinhufvud

Head of Customer Excellence, Head of Waste Management Services Sweden
Puhelin: +358 400 306 530
tero [piste] svinhufvud [ät] fortum [piste] com