Hyväksyn, että lomakkeella antamiani tietoja käytetään asiakassuhteen luomiseksi ja hoitoon.