Espoolainen Lumene on alansa vastuullisin yritys Suomessa

25/2/2021

Pohjoismaisen kosmetiikan kestävän kehityksen edelläkävijä vähensi tuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 80 % Fortumin ekologisella kaukolämmöllä.

Lumenen tuotantolinja

Lähes kaikki Lumenen tuotteet valmistetaan Espoon Kauklahden tehtaalla, jota lämmittää ekologinen kaukolämpö.­ Kuvat: Iiro Immonen.

 

Viime vuosina kuluttajat ovat heränneet pohtimaan kulutustottumuksiaan ja esimerkiksi kosmetiikan vastuullisuudesta puhutaan yhä enemmän. Yrityksiltä odotetaan kautta linjan vastuullista toimintaa kuluttajarajapinnasta lähtien.

”Tuotteen luonnollisuus ei kerro sen vastuullisuudesta vielä paljonkaan. Vastuullinen tuote kattaa raaka-aineiden lisäksi mm. vastuullisen tuotekehityksen ja tuotannon, hankintaketjun sekä vastuulliset pakkaukset. Lisäksi on huomioitava sosiaalinen vastuu kuten työllistämisvaikutus. Me Lumenella lähestymme vastuullisuutta tämän laajemman ajattelutavan mukaan”, taustoittaa Lumenen tuotantojohtaja Kristina Enqvist.

Lumenen toiminta perustuu kiertotalouden periaatteisiin ja yritys onkin pohjoismainen edelläkävijä kosmetiikkateollisuuden saralla. Vastuullisuus on ollut osa Lumenen DNA:ta jo vuosikymmeniä. Tuotannossa on hyödynnetty esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirroista kehitettyjä raaka-aineita jo 20 vuoden ajan. Lisäksi yrityksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

“Yritysten ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikkea itse. On tärkeä löytää luotettavat ja itselle sopivat yhteistyökumppanit, etenkin kun puhutaan käytännön ratkaisuista”, kertoo Enqvist.

Viime vuoden merkittävin ilmastoteko tehtiinkin yhteistyössä Fortumin kanssa, kun Kauklahdessa sijaitsevien tuotanto- ja toimistotilojen lämmitystuote vaihdettiin täysin uusiutuvasti tuotettuun kaukolämpöön. Tätä vauhditti Fortumin oma Espoo Clean Heat -ohjelma, jonka tavoite on luopua kivihiilestä kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2025 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalisuus 2020-luvun aikana.

Kristina Enqvist

Lumenen tuotantojohtaja Kristina Enqvist tuntee suomalaiset kuluttajat: yhä useampi arvostaa kokonaisvaltaista vastuullisuutta.­ 

 

Lämmitysratkaisun uudelleen tarkastelun seurauksena tehtaan päästöt vähenivät yli 80 % vieden Lumenen yhä lähemmäs vastuullisuustavoitteitaan. Sustainable Brand Index™ - tutkimuksen mukaan Lumene oli vuonna 2020 oman alansa vastuullisin toimija.

“Kun lähdimme luomaan vastuullisuusstrategiaa ja asettamaan tavoitteita, kävi ilmi, että suurin osa tehtaan hiilidioksidipäästöistä aiheutuu lämmityksestä. Meidän onneksemme ratkaisu löytyi läheltä. Fortumin EkoPlus -lisätuotteella varmistimme, että kaukolämpö on tuotettu täysin hiilineutraalisti”, kertoo Enqvist.

Lumene on Fortumin pitkäaikainen asiakas, joka otti edelläkävijänä kaukolämmön käyttöön jo 80-luvun alussa. Nykypäivänä kaukolämpö on moderni lämmitysmuoto, joka käyttää digitaalisia teknologioita lämmön tarpeen ennustamiseen ja hyödyntää lämmöntuotannossa muun muassa hukkalämpöä ja muita hajautettuja, puhtaita lämmönlähteitä.

“Kaupungeissa kaukolämmön tuotanto puhdistuu vauhdilla, mikä tekee siitä nopeimman ja tehokkaimman tavan vähentää lämmityksen päästöjä tavoitellussa aikataulussa ja mittakaavassa”, kertoo asiakkuusjohtaja Pasi Kokko Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

Fortum EkoPlus -lisätuote varmistaa, että kaukolämpö tuotetaan täysin uusiutuvilla lämmönlähteillä. ”Alkuperävarmennettu kaukolämpö auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Varmennamme asiakkaillemme myydyn ja uusiutuvilla tuotetun energian määrän ja alkuperän puolueettoman ulkopuolisen tilintarkastajan avulla”, kertoo Kokko.

Tutustu Espoo Clean Heat -ohjelmaan Fortumin nettisivuilla.

Lue täältä lisää Lumenen vastuullisuustavoitteista.