Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Espoo Clean Heat

Espoo Clean Heat -hankkeen logo

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Nyt kehitystyötä kiihdytetään asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Kiihdytettyä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat.

Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, mm. hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä, geotermistä energiaa ja bioenergiaa hyödyntäen. Tekoäly optimoi järjestelmän toimintaa.

Lisätietoja myymämme kaukolämmön CO2-ominaispäästöistä ja tuotantojakaumasta löytyy täältä.

Read about Espoo Clean Heat in English at espoocleanheat.com 


Kaaviokuva kaukolämmön muutosmatkasta 2014-2029

 

Ajankohtaisia puhtaan energian hankkeita

2020: Kivenlahden uusi biolämpölaitos

Puubiomassaa käyttävä 49 megawatin lämpölaitos käynnistyi keväällä 2020 tontilla, jossa toimii jo ennestään pellettilaitos. Laitos korvasi Suomenojalla toimineen toisen vanhan kivihiiliyksikön ja nosti Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 40 %:iin.

2021: Otaniemen geoterminen lämpölaitos

Kumppanimme St1 tekee geotermistä lämmöntuotannon laitosta, joka hyödyntää maailman syvintä 6,4 km syvyyteen ulottuvaa lämpökaivoa. Kaikki laitoksen tuottama lämpö ostetaan Fortumin Espoon kaukolämpöverkkoon. Parhaimmillaan laitos tuottaa 40 megawattia lämpöä. Laitoksen odotetaan käynnistyvän syksyllä 2020.

Lue lisää St1:n sivuilta

2021: Aalto Works -korttelin päästötön lähienergiaratkaisu

Ainutlaatuisessa projektissa Fortum uudistaa Aalto-yliopiston 10 kiinteistön korttelin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän päästöttömäksi ja 70-90-prosenttisesti omavaraiseksi. Lämpö ja kylmä tuotetaan teollisen mittakaavan keskitetyillä ilma-vesilämpöpumpuilla. Jäähdytyksessä syntyvä lämpö kierrätetään, ja kulutushuiput katetaan uusiutuvalla kaukolämmöllä. 

Lue lisää tiedotteestamme

2021: Suomenojan lämpöpumppulaitoksen uusi yksikkö

Suomenojan lämpöpumppulaitokselle rakennetaan uusi 20 megawatin yksikkö. Edellisten yksiköiden tapaan, myös uusi yksikkö hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä ja kesäisin merivettä. Laitoksen odotetaan käynnistyvän syksyllä 2021 Laitos nostaa vuonna 2022 Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 50 %:iin. 

Fortum - Puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Datakeskukset tuottavat paljon hukkalämpöä, josta globaalisti 99% jää hyödyntämättä. Suomessa on hyvät edellytykset datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Suuren 100 MW datakeskuksella voisi lämmittää jopa 35% Espoon kaukolämpöverkosta. Lue lisää siitä kuinka haluamme olla puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille: fortum.fi/datakeskuksille

Hiilineutraalin kaukolämmön osuus Espoossa (ennuste)

Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin tuotannon osuus

 

Askelia kohti yhteistä tavoitettamme

Julkaisupäivä

Aika

Aihe

22.09.2017

12.00 EEST

Fortum suunnittelee hiilenkäyttöä korvaavaa energiantuotantolaitosta Espoon Ämmässuolle

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE ETELÄ-SUOMEN ALUEEN MEDIOILLE 22.9.2017

28.06.2017

13.00 EEST

12.10.2016

09.00 EEST

Ota yhteyttä

Pasi Kokko
Asiakkuusjohtaja, Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Suomi
Puhelin: +358 40 169 2500
pasi.kokko@fortum.com

Heikki Keskiväli
Strategiajohtaja
Suomen kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoiminta
heikki.keskivali@fortum.com