Espoo Clean Heat

Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Espoo Clean Heat

Espoo Clean Heat -hankkeen logo

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Välitavoitteena on kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Tätä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat.

Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, jotka hyödyntävät mm. palvelinkeskusten ja jätevesien hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä, geotermistä energiaa ja bioenergiaa. Tekoäly optimoi järjestelmän toimintaa.

Lisätietoja myymämme kaukolämmön CO2-ominaispäästöistä ja tuotantojakaumasta löytyy täältä.

Read about Espoo Clean Heat in English at espoocleanheat.com 

Kaaviokuva kaukolämmön muutosmatkasta 2014-2029

Ajankohtaisia puhtaan energian hankkeita

2021: Vermon ilma-vesilämpöpumppulaitos

Fortum suunnittelee Vermoon Espooseen 11 megawatin ilma-vesilämpöpumppulaitosta, joka on tarkoitus liittää kaukolämpöverkkoon. Ilma-vesilämpöpumpputekniikalla voi parhaimmillaan olla merkittävä rooli kaukolämpöjärjestelmän dekarbonisoinnissa. Suomen suurin laitos korvaisi toteutuessaan kivihiilen käyttöä 92 GWh vuodessa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa otetaan laitos käyttöön vuonna 2021.

Lue lisää tiedotteestamme

2021: Otaniemen geoterminen lämpölaitos

Kumppanimme St1 tekee geotermistä lämmöntuotannon laitosta, joka hyödyntää maailman syvintä 6,4 km syvyyteen ulottuvaa lämpökaivoa. Kaikki laitoksen tuottama lämpö ostetaan Fortumin Espoon kaukolämpöverkkoon. Parhaimmillaan laitos tuottaa 40 megawattia lämpöä. Laitoksen odotetaan käynnistyvän vuonna 2021.

Lue lisää St1:n sivuilta

2021: Aalto Works -korttelin päästötön lähienergiaratkaisu

Ainutlaatuisessa projektissa Fortum uudistaa Aalto-yliopiston 10 kiinteistön korttelin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän päästöttömäksi ja 70-90-prosenttisesti omavaraiseksi. Lämpö ja kylmä tuotetaan teollisen mittakaavan keskitetyillä ilma-vesilämpöpumpuilla. Jäähdytyksessä syntyvä lämpö kierrätetään, ja kulutushuiput katetaan uusiutuvalla kaukolämmöllä. 

Lue lisää tiedotteestamme

2021: Suomenojan lämpöpumppulaitoksen uusi yksikkö

Suomenojan lämpöpumppulaitokselle rakennetaan uusi n. 20 megawatin yksikkö. Edellisten yksiköiden tapaan se hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä ja kesäisin merivettä. Laitoksen odotetaan käynnistyvän syksyllä 2021. Se nostaa Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 50 prosenttiin vuonna 2022.

Fortum - Puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Datakeskukset tuottavat paljon hukkalämpöä, josta globaalisti 99% jää hyödyntämättä. Suomessa on hyvät edellytykset datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Suuren 100 MW datakeskuksella voisi lämmittää jopa 35% Espoon kaukolämpöverkosta. Lue lisää siitä kuinka haluamme olla puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille.

Hiilineutraalin kaukolämmön osuus Espoossa (ennuste)

Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin tuotannon osuus

 

Esimerkkejä jo toteutetuista puhtaan energian hankkeista

Kivenlahden biolämpölaitos

Puubiomassaa käyttävä 49 megawatin lämpölaitos käynnistyi keväällä 2020 tontilla, jossa toimi jo ennestään pellettilaitos. Laitos korvasi Suomenojalla toimineen toisen vanhan kivihiiliyksikön ja nosti Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 40 %:iin. Katso Kivenlahden esittelyvideo linkistä.
 

Datakeskusten hukkalämpö kaukolämmöksi

Kaukolämpöverkkomme on avoin, mikä tarkoittaa että asiakkaamme voivat myydä meille toiminnassaan syntyneen ylimääräisen lämmön. Suuremmassa määrin lämpöä syntyy esimerkiksi kaupoissa, palvelinkeskuksissa ja sairaaloissa.

Kaatopaikkakaasusta kaukolämpöä

Ympäristölle haitallista kaatopaikkakaasua voidaan polttaa ja lämpö käyttää kaukolämmöksi. Näin teemme Tapiolan golfkentällä.

Puhtaampaa lämpöä puupelleteillä

Puupelletit palavat puhtaamman kaukolämmön puolesta Kivenlahden lämpölaitoksella Espoossa. Ne korvasivat raskaan polttoöljyn käytön.

Suomenojan toisen hiiliyksikön sulkeminen

Suomenojan toinen hiiliyksikkö suljettiin kesäkuussa 2020. Sen kunniaksi maalattiin 40 metriä korkean lämminvesiakun seinään lintuaiheinen muraali, joka sai innoituksensa viereisestä Suomenojan lintukosteikosta.

Askelia kohti yhteistä tavoitettamme

Julkaisupäivä

Aika

Aihe

10.02.2021

14.26 EET

Fortumin ja Espoon kaupungin suunnittelema datakeskus vähentäisi kaupungin ilmastopäästöjä merkittävästi

Espooseen, Kehä III:n ja Bodominjärven väliselle pelto- ja metsäalueelle suunnitellaan datakeskusta, jonka hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa.

24.11.2020

11.00 EET

Fortumin ääniteos Espoon katukuvassa vie kuulijan ihmisten koteihin

Hyväntuulisen ääniteoksen “puhuvat putket” sijaitsevat kaukolämpöverkon varrella Tapiolassa, Leppävaarassa, Espoon keskuspuistossa ja Suomenojalla.

27.10.2020

12.16 EET

Hiilineutraali kaukolämpö pienentää Oriolan CO2-päästöjä lähes neljänneksellä

Hiilineutraalin kaukolämmön käyttöönotto edistää merkittävästi Oriolan ympäristötavoitteiden saavuttamista ja osaltaan Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistä tavoitetta muuttaa Espoon kaukolämpö hiilineutraaliksi 2020-luvulla.

05.10.2020

15.40 EEST

Espoo Clean Heat: mitä on saavutettu vuoden 2020 aikana?

Vuoden mittaan Espoo Clean Heat -projektissa on otettu useita konkreettisia askelia, joiden myötä lämmitys muuttuu jatkuvasti yhä ilmastoystävällisemmäksi.

02.10.2020

14.31 EEST

eQ näyttää esimerkkiä valitsemalla kiinteistöihinsä ekologisen, polttovapaan kaukolämmön

eQ Kiinteistörahastot valitsi ensimmäisenä asiakkaana Fortumin täysin hiilivapaan, ilman polttamista tuotetun kaukolämmön kaikkiin 17 kiinteistöönsä Espoossa.

01.10.2020

11.04 EEST

Espoon 120 koulua ja päiväkotia älykkääseen lämmityksen ohjaukseen ensimmäisenä Suomessa

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen yhteensä 120 päiväkoti- ja koulukiinteistöä liitetään ensimmäisinä Suomessa älykkääseen lämmityksen optimointiin. Myös uusiutuva kaukolämpö otetaan laajasti käyttöön.

Ota yhteyttä

kokko pasi

Pasi Kokko

Asiakkuusjohtaja, Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Suomi
Puhelin: +358 40 169 2500
pasi.kokko@fortum.com

Heikki Keskiväli

Heikki Keskiväli

Strategiajohtaja
Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Suomi
heikki.keskivali@fortum.com