Espoo Clean Heat

Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Espoo Clean Heat

Espoo Clean Heat -hankkeen logo

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Välitavoitteena on kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Tätä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat.

Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, jotka hyödyntävät mm. palvelinkeskusten ja jätevesien hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä, geotermistä energiaa ja bioenergiaa. Tekoäly optimoi järjestelmän toimintaa.

Espoo Clean Heat in English

Kaukolämmön muutosmatka hiilineutraaliksi

Ajankohtaisia puhtaan energian hankkeita

Digitalisaatio

Kaukolämpö muuttuu älykkääksi

Samalla kun kaukolämmön tuotanto puhdistuu ja muuttujien määrä kaukolämpöverkossa kasvaa merkittävästi, tarvitaan digitaalisia ratkaisuja koko järjestelmän toiminnan optimoimiseksi. Tätä varten toteutetaan useita end-to-end -projekteja yhdessä kumppaneiden kanssa.

Lue lisää

Datakeskus Fortum

Datakeskushanke tukee ilmastotavoitteita

Datan määrä, digita­li­saatio ja pilvi­pal­velut kasvavat kaikkialla. Tarvitaan yhä enemmän palve­lin­kes­kuksia, joille operaat­torit etsivät sijoi­tus­paikkoja. Miksi emme houkut­telisi niitä Suomeen? Suuren datakeskuksen hukkalämpö voisi kattaa jopa 35 % Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömästi.

Lue lisää

Vermo

Teollisen mitta­kaavan ilma-vesiläm­pö­pumput

Kotien ilma-vesiläm­pö­pumpuissa käytettävää tekno­logiaa skaalataan teolliseen mitta­kaavaan useissa edelläkävijähankkeissamme. Muutaman vuoden sisällä ne tuottavat merkit­tävän osan Espoon alueen kauko­läm­möstä. Samalla syntyy jäähdy­tystä alueel­lisiin tarpeisiin.

Lue lisää ainutlaatuisista hankkeista

otaniemen geoterminen lämpölaitos

Otaniemen geoterminen lämpölaitos

Kumppanimme St1 tekee geotermistä lämmöntuotannon laitosta, joka hyödyntää maailman syvintä 6,4 km:n lämpökaivoa. Laitoksen tuottama lämpö ostetaan Fortumin Espoon kaukolämpöverkkoon. Sen odotetaan käynnistyvän vuonna 2022.

Lue lisää St1:n sivuilta

Aalto Works -korttelin havainnekuva

Aalto Worksin päästötön lähienergiaratkaisu

Ainutlaatuisessa projektissa Fortum uudistaa Aalto-yliopiston 10 kiinteistön korttelin energiajärjestelmän päästöttömäksi ja 70-90 % omavaraiseksi. Lämpö ja kylmä tuotetaan teollisen koon keskitetyillä ilma-vesilämpöpumpuilla, jäähdytyksessä syntyvä lämpö kierrätetään ja kulutushuiput katetaan uusiutuvalla kaukolämmöllä.

Lue lisää tiedotteestamme

Fortum Suomenojan lämpöpumppulaitos

Lämpöpumppulaitoksen uusi yksikkö

Suomenojan lämpöpumppulaitokselle rakennetaan uusi yli 20 megawatin yksikkö. Edellisten yksiköiden tapaan se hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä ja kesäisin merivettä. Laitos käynnistyy kesällä 2021 ja nostaa kaukolämmön tuotannon hiilineutraalin osuuden 50 prosenttiin.

Katso video lämpöpumppulaitoksesta

Hiilineutraalin kaukolämmön osuus Espoossa (ennuste)

Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin tuotannon osuus

 

Esimerkkejä jo toteutetuista puhtaan energian hankkeista

Kivenlahti bioplant

Kivenlahden biolämpölaitos

Puubiomassaa käyttävä 49 megawatin lämpölaitos käynnistyi keväällä 2020 tontilla, jossa toimi jo ennestään pellettilaitos. Laitos korvasi Suomenojalla toimineen toisen vanhan kivihiiliyksikön ja nosti Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 40 %:iin. Katso Kivenlahden esittelyvideo linkistä.
 

data-center

Datakeskusten hukkalämpö kaukolämmöksi

Kaukolämpöverkkomme on avoin, mikä tarkoittaa että asiakkaamme voivat myydä meille toiminnassaan syntyneen ylimääräisen lämmön. Suuremmassa määrin lämpöä syntyy esimerkiksi kaupoissa, palvelinkeskuksissa ja sairaaloissa.

putki kaukolämpö

Kaatopaikkakaasusta kaukolämpöä

Ympäristölle haitallista kaatopaikkakaasua voidaan polttaa ja lämpö käyttää kaukolämmöksi. Näin teemme Tapiolan golfkentällä.

Fortum käynnistää puupellettilaitoksen Kivenlahdessa.

Puhtaampaa lämpöä puupelleteillä

Puupelletit palavat puhtaamman kaukolämmön puolesta Kivenlahden lämpölaitoksella Espoossa. Ne korvasivat raskaan polttoöljyn käytön.

Suomenojan muraali

Suomenojan toisen hiiliyksikön sulkeminen

Suomenojan toinen hiiliyksikkö suljettiin kesäkuussa 2020. Sen kunniaksi maalattiin 40 metriä korkean lämminvesiakun seinään lintuaiheinen muraali, joka sai innoituksensa viereisestä Suomenojan lintukosteikosta.

Askelia kohti yhteistä tavoitettamme

Julkaisupäivä

Aika

Aihe

05.07.2021

11.11 EEST

Fortumin hiilen energiakäyttöä korvaaville hankkeille työ- ja elinkeinoministeriön investointitukea

Fortum luopuu hiilen käytöstä Suomen kaukolämmöntuotannossa viimeistään vuonna 2025 ja muuttaa tuotannon hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana. TEM on myöntänyt investointitukea kahdelle Fortumin hankkeelle, jotka edistävät hiilestä luopumista nopeutetulla aikataululla ottamalla käyttöön muuhun kuin polttoon perustuvia teknologioita.

04.06.2021

15.22 EEST

Mitä naapurisi googlaa? Suosituimmat haut lämmittävät espoolaiskoteja ja kaikuvat nyt myös kaukolämpöputkista

Seuraavien viikkojen ajan Espoossa voi kuulla pääkaupunkiseudun suosituimpia hakutermejä robottiäänen lukemana. Verkkohaut tuottavat hukkalämpöä, joka lämmittää espoolaisia.

14.05.2021

12.04 EEST

Espoolainen TA-Yhtymä leikkasi lämmityksestä syntyviä päästöjä yli 500 suomalaisen edestä

TA-Yhtymä siirtyi hiilineutraaliin kaukolämmitykseen vuoden 2019 syksyllä 85 asuintalossaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Samalla niissä aloitettiin kaukolämmön kulutusjouston kokeilu.

10.02.2021

14.26 EET

Fortumin ja Espoon kaupungin suunnittelema datakeskus vähentäisi kaupungin ilmastopäästöjä merkittävästi

Espooseen, Kehä III:n ja Bodominjärven väliselle pelto- ja metsäalueelle suunnitellaan datakeskusta, jonka hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa.

24.11.2020

11.00 EET

Fortumin ääniteos Espoon katukuvassa vie kuulijan ihmisten koteihin

Hyväntuulisen ääniteoksen “puhuvat putket” sijaitsevat kaukolämpöverkon varrella Tapiolassa, Leppävaarassa, Espoon keskuspuistossa ja Suomenojalla.

27.10.2020

12.16 EET

Hiilineutraali kaukolämpö pienentää Oriolan CO2-päästöjä lähes neljänneksellä

Hiilineutraalin kaukolämmön käyttöönotto edistää merkittävästi Oriolan ympäristötavoitteiden saavuttamista ja osaltaan Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistä tavoitetta muuttaa Espoon kaukolämpö hiilineutraaliksi 2020-luvulla.

05.10.2020

15.40 EEST

Espoo Clean Heat: mitä on saavutettu vuoden 2020 aikana?

Vuoden mittaan Espoo Clean Heat -projektissa on otettu useita konkreettisia askelia, joiden myötä lämmitys muuttuu jatkuvasti yhä ilmastoystävällisemmäksi.

02.10.2020

14.31 EEST

eQ näyttää esimerkkiä valitsemalla kiinteistöihinsä ekologisen, polttovapaan kaukolämmön

eQ Kiinteistörahastot valitsi ensimmäisenä asiakkaana Fortumin täysin hiilivapaan, ilman polttamista tuotetun kaukolämmön kaikkiin 17 kiinteistöönsä Espoossa.

Ota yhteyttä

Timo Kivi

Timo Kivi

Myyntijohtaja
Puhelin: 0400 615 700
timo.kivi@fortum.com

Heikki Keskiväli

Heikki Keskiväli

Strategiajohtaja
Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Suomi
heikki.keskivali@fortum.com