Hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla

Espoo Clean Heat

Espoo Clean Heat -hankkeen logo

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Nyt kehitystyötä kiihdytetään asettamalla uudeksi välitavoitteeksi kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Kiihdytettyä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat.

Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, mm. hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä, geotermistä energiaa ja bioenergiaa hyödyntäen. Tekoäly optimoi järjestelmän toimintaa.

Read about Espoo Clean Heat in English on espoocleanheat.com site

Kaaviokuva kaukolämmön muutosmatkasta 2014-2029

 

Meneillään olevia puhtaan energian hankkeita

2020: Kivenlahden uusi biolämpölaitos

Puubiomassaa käyttävä 49 megawatin lämpölaitos valmistuu samalle tontille toiminnassa olevan pellettilaitoksen kanssa kesällä 2020. Laitos korvaa Suomenojalta toisen vanhoista kivihiiliyksiköistä nostaen Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 40 %:iin

2020: Otaniemen geoterminen lämpölaitos

Kumppanimme St1 tekee geotermistä lämmöntuotannon laitosta, joka hyödyntää maailman syvintä 6,4 km syvyyteen ulottuvaa lämpökaivoa. Kaikki laitoksen tuottama lämpö ostetaan Fortumin Espoon kaukolämpöverkkoon. Parhaimmillaan laitos tuottaa 40 megawattia lämpöä. Laitoksen odotetaan käynnistyvän syksyllä 2020. Lue lisää St1:n sivuilta >>

2021: Suomenojan lämpöpumppulaitoksen uusi yksikkö

Suomenojan lämpöpumppulaitokselle rakennetaan uusi 20 megawatin yksikkö. Edellisten yksiköiden tapaan, myös uusi yksikkö hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä ja kesäisin merivettä. Laitoksen odotetaan käynnistyvän syksyllä 2021 Laitos nostaa vuonna 2022 Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden 50 %:iin. 

Fortum - Puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Datakeskukset tuottavat paljon hukkalämpöä, josta globaalisti 99% jää hyödyntämättä. Suomessa on hyvät edellytykset datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Suuren 100 MW datakeskuksella voisi lämmittää jopa 35% Espoon kaukolämpöverkosta. Lue lisää siitä kuinka haluamme olla puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille: fortum.fi/datakeskuksille

Hiilineutraalin kaukolämmön osuus Espoossa (ennuste)

Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin tuotannon osuus

 

Askelia kohti yhteistä tavoitettamme

Pasi Kokko
Asiakkuusjohtaja, Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Suomi
Puhelin: +358 40 169 2500
[email protected]

Juha Luomala
Viestintäpäällikkö, Lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Suomi
Puhelin: +358 50 592 3993
[email protected]