Biomassasta arvokkaita tuotteita

Biomassa sisältää paljon arvokkaita raaka-aineita, joita Fortumin Bio2X-ohjelma tutkii tavoitteenaan raaka-aineen resurssitehokas hyödyntäminen. Ohjelma kehittää puun ja biotalouden tähteiden jalostamista korkean arvon tuotteiksi. Fraktiointiteknologiaan perustavassa biojalostamossa näitä lignoselluloosaa sisältäviä raaka-aineita voidaan käsitellä kolmeksi puhtaaksi jakeeksi: selluloosaksi, hemiselluloosaksi ja ligniiniksi. Näitä välituotteita voidaan jatkojalostaa esimerkiksi tekstiileiksi, kosmetiikaksi ja teollisiksi tuotteiksi, kuten liimoiksi.

Uudet biojalostamotuotteet säästävät luonnonvaroja. Samalla voidaan vähentää riippuvuutta uusiutumattomista tai muuten kestämättömistä raaka-aineista. Esimerkiksi lignoselluloosasta kestävästi valmistettu tekstiilikuitu käyttää vähemmän vettä kuin puuvilla. Kuitu ei myöskään kuormita vesistöjä mikromuovilla, kuten polyesteri tai muut tekokuidut. Etu biomassan energiakäyttöön verrattuna on, että monet biojalostamotuotteista varastoivat biomassaan sitoutunutta hiilidioksidia vuosikausiksi.

Bio2X:n tehtävänä on löytää ja varmistaa kestävät tavat käyttää biomassaa. Tutkimme muun muassa mahdollisuutta käyttää kierrätysmateriaaleja ja maatalouden tähteitä, kuten vehnän- ja riisinolkea, biojalostamon raaka-aineena. Etenkin kehittyvissä maissa olki poltetaan useimmiten pellolla, mikä lisää ilmansaasteita merkittävästi; pahimmillaan ihmiselle haitalliset pienhiukkaspitoisuudet kasvavat yli 30-kertaisiksi suosituksista. Oljen toimiessa biojalostamon raaka-aineena vältytään poltolta ja samalla voidaan luoda viljelijöille mahdollisuuksia ansaita lisätuloja. Fortumin tavoitteena on luoda oljen hankintaketjun kautta positiivisia vaikutuksia paikallisille yhteisöille vaarantamatta peltojen ravinne- ja hiilitasapainoa.

AU40

Lisätietoa Bio2X-tutkimus- ja kehitysohjelmastamme