Referenssi

Biolanin Puutarhan musta multa kääriytyy kierrätysmuoviin

17 maaliskuu 2020, 09:15

Kierrätysmuovia sisältävä multapussipakkaus

 

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuote ja estää sen laadun heikkeneminen. Kostealle orgaaniselle tuotteelle, kuten mullalle, jota vielä säilytetään ulkona, on haastavaa löytää muovia korvaava pakkausmateriaali. Muovin ympäristövaikutuksia voidaan kuitenkin pienentää ja siinä tehokas muovin kierrätys ja muovituotteiden ja -pakkausten hyvä suunnittelu ovat avaintekijöitä.

Kevään aikana Biolan pakkaa multaa 1,4 miljoonaan kierrätysmuovipussiin

Jo aiemmin Biolanin lannoitepakit on valmistettu kierrätysmuovista. Nyt uudistusvuorossa ovat multatuotteiden pakkausmateriaalit. Kotitalouksien leipäpussit, muovikassit ja kosmetiikkapakkaukset saavat uuden elämän nyt multapussien pakkausmateriaalina, kun suomalaisista kotitalouksista kerätystä muovipakkausjätteestä valmistetetulla Fortum Circo® -kierrätysmuovilla korvataan neitseellistä muovia, josta multapussit aiemmin valmistettiin.

Pakkausmateriaalin kehittäminen vaatii innovatiivisuutta myös yhteistyökumppaneilta ja uuden materiaalin kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvitaan mukaan koko ketju. Keskeisessä roolissa yhteistyössä on ollut Biolanin pitkäaikainen kumppani, muovipakkausmateriaalivalmistaja RKW Finland, joka hyödyntää Fortumin kierrätysmuovigranulaattia uudessa pakkausmateriaalissa.

Monilla yrityksillä on voimakas tahtotila toimia yhä vastuullisemmin ja käyttää kierrätysmuovia pakkauksissaan. Tähän perustuen RKW Finland onkin investoinut uuteen tuotantotekniikkaan, joka mahdollistaa entistä paremmin kierrätysmuoviraaka-aineen hyödyntämisen.  

”Kierrätysmuovin käyttäminen multapusseissa on yksi konkreettinen kiertotalousteko ja me Biolanilla tahdomme toimia kierto­talouden ja kestävän kehityksen suunnan­näyttäjinä. Jokainen meistä pystyy halutessaan tekemään oman osansa, vaikka multapussi kerrallaan", naurahtaa Biolan Oy:n hankintapäällikkö Mikko Leed  ja jatkaaFortum Circo® on mahdollisuuksien vastuullinen muoviraaka-aine. Tiedämme, että suomalaisten kotitalouksien erilliskerättyjen pakkausten matka uusiomuoviksi on optimoitu Fortumin tuotannossa siten, että laadusta tai vastuullisuudesta ei ole tarvinnut tinkiä.”

Biolanin multapussit uudessa pakkauksessaan pääsevät kauppojen hyllyille keväällä. Puutarhan musta multa -pussi näyttää päällepäin lähes samalta kuin ennenkin, mutta uudelleen kierrätettävyyden varmistamiseksi multapussipakkauksen sisäpinnan väri on muutettu mustasta harmaaksi. Näin pakkaus tunnistuu varmemmin Fortumin muovijalostamon prosessissa päätyessään käytön jälkeen uudelleen kiertoon. Muovin kierrätettävyyteen vaikutetaan merkittävästi siis jo pakkaussuunnittelussa.

”Muovi on mainio materiaali silloin, kun se saa kiertää”, kiteyttää Mikko Leed tyytyväisenä. Siihen on helppo yhtyä.

 

Fortum valmistaa erilliskerätyistä kuluttajamuovipakkauksista korkealaatuista Fortum Circo® -uusiomuovigranulaattia muoviteollisuuden tarpeisiin.