Bio2X

Yhdessä kumppaniemme kanssa, Fortum Bio2X kehittää keinoja muutta biomassaa, kuten bambua ja olkea, kestäviksi ja luonnonmukaisiksi tekstiileiksi, biomuoveiksi, biopolttoaineiksi ja muiksi arvokkaiksi lopputuotteiksi. Resurssitehokkaiden teknologioiden ja konseptien avulla voimme merkittävästi säästää vettä, vähentää ilmansaasteita, tarjota parempia liiketoimintamahdollisuuksia maanviljelijöille kehittyvissä talouksissa sekä vähentää maailman riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Biomass

Fortumin missio on johtaa maailmanlaajuista muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Huoli ilmastonmuutoksesta ja resurssien riittävyydestä ovat strategiaamme ohjaavia globaaleja megatrendejä. Haluamme vastata niiden haasteisiin konkreettisilla toimilla ja kehitystyöllä, joilla on kauaskantoiset vaikutukset - koko planeetalla.

Energia-alalla biomassaa on perinteisesti käytetty sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Haluamme kuitenkin käyttää biomassaa paljon tehokkaammin: biomassasta voidaan erotella ja hyödyntää kaikki käyttökelpoiset ainesosat. Sen jälkeen jäljelle jäänyt aines voidaan polttaa energiaksi.

Biomassaan keskittyvä tutkimus- ja kehitystoimintamme on viimeaikoina keskittynyt erityisesti biomassan fraktiointiteknologioihin. Fraktioinnissa biomassa jaotellaan sen kolmeen peruskomponenttiin: ligniini, selluloosa ja hemiselluloosa. Kun jaottelu tehdään heti prosessin alussa, lopputuotteet ovat paljon puhtaampia kuin perinteisissä sellu- ja biopolttoaineprosesseissa. Näitä puhtaampia lopputuotteita voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia raaka-aineita monella teollisuuden- ja kuluttajaliiketoiminnan alalla. 

Fraktiointiprosessissa voidaan hyödyntää monia eri biomassan lähteitä, esimerkiksi puuta, olkea ja bambua. Raaka-aineiden saatavuus ja uudet teknologiat mahdollistavat aikaisempaa pienemmät biojalostamot sekä hajautetun tuotannon.

Enemmän lopputuotteita vähemmillä resursseilla

Fraktiointiteknologialla voimme hyödyntää luonnollisia raaka-aineita, joita on aikaisemmin pidetty jätteenä. Yksi hyvä esimerkki on olki. Olkien polttaminen aiheuttaa merkittäviä ilmasto-ongelmia Intiassa. Polttamisen sijaan, tämä olki voitaisiin hyödyntää tekemällä siitä lankaa. Jos yksi puuvillapelto korvattaisiin vehnällä ja 30 % vehnän oljista hyödynnettäisiin, voisimme saada saman määrä lankaa käyttämällä vähemmän vettä. Samalla venhäpelto tuottaisi myös jyviä. Näin saisimme enemmän luonnollisia lopputuotteita merkittävästi pienemmällä ilmastovaikutuksella.

Mitä teemme?

Olemme usean vuoden ajan tutkineet eri teknologioita yhdessä kumppaniemme kanssa. Näiden vuosien aikana yksi tuote on jo kaupallistettu: Fortum Otso on bioöljy, jonka raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä muuta biomassaa. Bioöljyn tuottaminen perustuu nopeapyrolyysiteknologiaan. Fortum Otso -bioöljy vähentää CO2-päästöjä lähes 90 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Teemme myös strategista yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa testataksemme ja jalostaaksemme kuluttajatuotteisiin käytettävien materiaalien tuottamista. Esimerkiksi pilotoimme tekstiilikuidun valmistusta yhdessä Infinited Fiber Companyn kanssa.

Etsimme myös biomassan saralla innovatiivisia teknologia- ja start-up yrityksiä. Lokakuussa 2016 ilmoitimme sijoittavamme Chempolikseen, joka on erikoistunut tarjoamaan uudenlaisia ja kestäviä hiilineutraaleja biojalostusteknologioita eri teollisuudenaloille.

Toukokuussa 2018 etenimme Bio2X-ohjelmassamme perustamalla Numaligarh Refinery Limitedin (NRL) ja Chempoliksen kanssa yhteisyrityksen biojalostamon rakentamiseksi ja käyttämiseksi Intian Assamissa. Uusi biojalostamo perustuu Chempoliksen kehittämään formico-teknologiaan. Biojalostamon pääraaka-aineena käytetään bambua. Biojalostamon päätuote on bioetanoli, joka myydään NRL:lle, joka sekoittaa sen bensiiniin. Lisäksi biojalostamo tuottaa biokemikaaleja ja biohiiltä. Biohiiltä käytetään CHP-laitoksessa tuottamaan lämpöä ja sähköä biojalostamolle. Ylijäävä sähkö myydään NRL:n öljynjalostamolle, jossa se korvaa fossiilista sähköntuotantoa.