Blogi

Asuntomessujen pientalorakentajat lajittelivat yli 500 tonnia rakennusjätettä

07 elokuu 2020, 14:11

Tuusulan asuntomessujen pientalorakentajat lajittelivat yli 500 tonnia rakennusjätettä. Fortumin ja Tuusulan kunnan tarjoamaa palvelua käytti noin 50 pientalorakentajaa, jotka arvostivat palvelua, vaikka nopeatahtinen rakentaminen ruuhkautti ajoittain kierrätyspisteen.

Tuusulan asuntomessut katunäkymä

– Suomen Asuntomessut ja Tuusulan kunta sekä Fortum sai todella hyvän mielen aikaan tällä palvelulla. Säästyi aikaa ja rahaa sekä ennen kaikkea kierrätys helpottui. Lajittelu oli helppoa ja vain muutamia kertoja asemat olivat turhan täynnä, kuvasivat pientalorakentajat kierrätyspisteen toimintaa Fortumin teettämässä kyselyssä.

Rakentajat arvostavat kierrätystä, mutta lajittelu on haastavaa

Fortumin kierrätyspiste sijoitettiin keskeiselle paikalle messualueelle ja sinne sai lajitella pientalon rakennuspaikalla syntyvän jätteen koko rakentamisen ajan. Fortumin teettämässä palautekyselyssä selvisi, että pientalorakentajat arvostivat palvelua joko paljon tai erittäin paljon, mutta kertoivat lajittelun olevan vaikeaa joko itselle tai urakoitsijalle. Tämä näkyikin jätteiden lajittelussa, sillä sekalaista uudisrakennusjätettä syntyi verrattain paljon. Fortum oli järjestänyt omat keräysastiat kierrätys- ja jätepuulle, painekyllästetylle puulle, metalleille, pahville, paperille, villalle, kiviainekselle, pakkausmuovikalvolle sekä kipsijätteelle. Uudisrakennusjätteisiin tuli lajitella vain sellainen jäte, joka sisälsi montaa eri materiaalia. Suurimmat jätevirrat syntyivät uudisrakennusjätteestä, kiviaineksesta sekä erilaisista puumateriaaleista.

Suurin osa Fortumin kyselyyn vastaajista kertoi, että ilman tarjottua palvelua pientalotontille olisi tilattu jätelavoja, mikä olisi varmasti vähentänyt edelleen kierrätettävien materiaalien lajittelua, sillä tontit ovat pieniä, eikä niihin voi sijoittaa useita jätelavoja rakentamisen ajaksi.

Fortum ja Tuusulan kunta ovat tyytyväisiä kierrätyspalvelun ahkeraan käyttöön. Noin vuoden ajan palvellessa kierrätyspisteessä astiatyhjennyksiä tehtiin liki 300 kertaa.

Jätemateriaalit kiertävät teollisuuden raaka-aineiksi

Suuri osa jätemateriaaleista sai uuden elämän joko Fortumin omissa kierrätysprosesseissa tai yhteistyökumppaneiden avulla. Projektia vauhditti EU:n kierrätystavoitteet, jossa 75% rakennustyömaan jätteistä tulisi voida kierrättää. Yksi konkreettinen kierto syntyy puumateriaalista, joka matkaa esikäsittelyn jälkeen Fortumin lämpölaitokselle energiahyötykäyttöön ja sieltä edelleen muun muassa kaukolämmöksi pientaloihin.

Kierrätyspisteeltä metallit kiertävät Fortumiin kuuluvan Fincumetin laitoksen kautta teollisuuden raaka-aineeksi. Pakkausmuovit kuljetetaan puolestaan Riihimäelle, jossa niistä jalostetaan uusioraaka-ainetta, Fortum Circo kierrätysmuovigranulaattia.

Asuntomessut 2020 Tuusulassa 3.-30.8.2020.
Fortum Recycling&Waste ja Tuusulan kunta tarjosivat rakennusjätepalvelua Asuntomessujen pientalorakentajille messualueen rakennusprojektin aikana.