Arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä
  Arvonnan järjestää Fortum Markets Oy, PL 100, 00048 Fortum (jäljempänä “Järjestäjä”).
   
 2. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat  tilanneet kampanjasivun kautta 11.7.-5.8.2019 sisällä Fortum Vakio -sähkösopimuksen. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt eikä Fortum Markets Oy:n henkilökunta. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran.
   
 3. Osallistumisaika
  Osallistumisaika arvontaan on 11.7.2019 - 5.8.2019. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä  osallistua arvontaan.
   
 4. Palkinto
  Järjestäjä arpoo kaikkien kampanjasivun kautta 11.7.-5.8.2019 sisällä Fortum Vakio -sähkösopimuksen tilanneiden kesken kolme kappaletta kolmen päivän lippupakettia kahdelle hengelle Flow-festivaaleille. Lippupaketti sisältää kaksi kolmen päivän pääsylippua. Yhden lippupaketin arvo on 430 euroa. Palkinnot arvotaan 6.8.2019. Voittajille ilmoitetaan asiasta puhelimitse 6.8.-7.8. ja liput lähetetään voittajille sähköpostitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. 
   
 5. Järjestäjän oikeudet
  Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän viestintäkanavissa, kuten internet-sivuilla (fortum.fi ja Yhdessä-blogi), Fortumin Facebook- tai esimerkiksi Instagram-sivuilla tai -profiileissa.
   
 6. Järjestäjän vastuu
  Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, sekä arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
   
 7. Arpajaisvero
  Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 
   
 8. Muuta
  Arvonnan säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä liittyen arvontaan. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.