Arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä
  Arvonnan järjestää Fortum Markets Oy, PL 100, 00048 Fortum (jäljempänä “Järjestäjä”).
   
 2. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt eikä Fortum Markets Oy:n henkilökunta. Arvontaan voivat osallistua Järjestäjän mielipidekyselyyn vastanneet henkilöt. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran.
   
 3. Osallistumisaika
  Osallistumisaika arvontaan on 1.2.2018 - 8.6.2018. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.
   
 4. Palkinto
  Järjestäjä arpoo kaikkien 8.6.2018 mennessä mielipidekyselyyn vastanneiden kesken yhteensä 20 kpl (2 kpl/voittaja) Finnkinon elokuvalippuja. Palkinnot arvotaan 12.6.2018. Voittajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse ja liput lähetetään voittajille postitse ilmoitettuun osoitteeseen. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Palkinnon (2 lippua) arvo on 25 €.
   
 5. Järjestäjän oikeudet
  Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän viestintäkanavissa, kuten internet-sivuilla (fortum.fi) ja Facebookissa.
   
 6. Järjestäjän vastuu
  Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
   
 7. Arpajaisvero
  Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 
   
 8. Muuta
  Arvonnan säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä liittyen arvontaan. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.