Älykäs kaukolämpö -pilotin tulokset

Fortum Älykäs kaukolämpö -pilotin tulokset

Käynnistimme vuonna 2019 Älykäs kaukolämpö -pilottihankkeen, jonka tavoitteena on ollut tutkia kulutusjouston, eli kaukolämmön älykkään ohjauksen, hyötyjä kaukolämmitteisten taloyhtiöiden lämmityksessä. Mukaan osallistui 96 taloyhtiötä, joiden lämmitystä alettiin viime talvena optimoimaan sekä kiinteistökohtaisesti että kaukolämpöverkon hyväksi. Ensimmäisen lämmityskauden jälkeen on jo saatu konkreettisia tuloksia ja oppeja.
Pilotti jatkuu osallistujille maksuttomana vuoden 2021 loppuun asti.

Yhteenveto tuloksista

  • Kulutusjouston avulla pystytään tasaamaan kaukolämmön huippukysyntää
  • 85 %:ssa taloyhtiöitä lämpötilakorjattu kulutus pieneni loka-maaliskuun aikana 5,5 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
  • Kaikkien mitattujen huoneistojen lämpötila on ollut yli 20 astetta 95 % ajasta
  • Kulutushuippujen pienentymistä ei pystytty osoittamaan pilottijakson aikana

Palaute osallistujakyselystä

  • Tyytyväisyys pilottiin kokonaisuudessaan oli hyvä eli 3,4 (asteikko 1-5)
  • Tärkeimmät syyt taloyhtiöille osallistua pilottiin olivat:
  1. Saada tietoa lämpötiloista ja ilmankosteudesta
  2. Mahdollisuus säästää
  3. Saada tietoa kaukolämmön kulutuksesta

Pilottihankkeen tulokset

Älykäs kaukolämpö -pilottihanke vahvisti käsityksiä kaukolämmön ohjauksen hyödyistä

Hankkeen tarkastelujakson aikana lokakuusta 2020 maaliskuuhun 2021 keskimääräinen lämpötilakorjattu energiansäästö taloyhtiöissä oli 5,5 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaisuudessaan kaukolämmön kulutus pieneni 85 %:ssa taloyhtiöistä. Tämä osoittaa, että kulutusjouston avulla pystytään pienentämään kaukolämmön kulutusta. Sisälämpötilojen osalta pystyttiin myös saavuttamaan tasaiset olosuhteet: pilottikohteiden mitattujen huoneistojen lämpötila on ollut yli 20 astetta 95 % ajasta. Kulutushuippujen pienentymistä ei kuitenkaan pystytty osoittamaan pilottijakson aikana. Hankkeen projektipäällikkö Riitta Ståhl arvelee tämän johtuneen siitä, että talvikuukaudet olivat keskimääräistä kylmempiä, jolloin myös lämmöntarve oli edellisiä vuosia suurempi. ”Myös koronan vuoksi kotona vietetty aika on monessa kodissa lisääntynyt mikä on saattanut vaikuttaa energian, erityisesti lämpimän käyttöveden kulutukseen. Lisäksi osa kohteista liittyi mittaukseen vasta alkuvuodesta, jonka vuoksi tietoa kertyi hyvin lyhyeltä ajalta”, toteaa Ståhl.

"Keskimääräinen energiansäästö oli 5,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna."

Taloyhtiöiden kannalta suurin hyöty pilotista on ollut energiansäästö. ”Energiateollisuuden tekemän selvityksen mukaan kaukolämmön kulutus kasvoi tammi-maaliskuun 2021 aikana lähes 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pilottikiinteistöjen osalta  kulutus kasvoi vain 17 % tuona aikana”, kertoo Ståhl. ”Pilottihankkeesta saadut tulokset ovat vahvistaneet aikaisempia myönteisiä kokemuksiamme kulutusjoustosta. Positiivista oli, että lähes kaikissa kohteissa pystyttiin pilottijakson aikana pienentämään kulutusta. Toisaalta näyttää siltä, että 10 %:n osamittarointi ei välttämättä ole riittävä antamaan kattavaa kuvaa kiinteistön lämpötilajakaumasta”, kertoo Ståhl.

”Pilottihankkeesta saadut tulokset ovat vahvistaneet aikaisempia myönteisiä kokemuksiamme kulutusjoustosta. Positiivista oli, että lähes kaikissa kohteissa pystyttiin pilottijakson aikana pienentämään kulutusta.”

Ståhl kertoo uskovansa älykkään lämmönohjauksen yleistyvän tulevaisuudessa. Hän jatkaa, että aiemmissakin hankkeissa on havaittu kohteiden etäseurannalla olevan myös muita hyötyjä kuten teknisten ongelmien helpompi paikantaminen järjestelmän tarjotessa reaaliaikaista tietoa asiakkaiden energiankulutuksesta ja kaukolämpöverkon tilanteesta. ”Lisäksi kulutusjousto tukee siirtymää kohti hiilineutraalia lämmitystä, sillä kulutushuippujen tasaaminen vähentää tarvetta fossiilisten varalämpölaitosten käytölle”, kertoo Ståhl.

 

Lisätietoja: 

Riitta Ståhl, kehityspäällikkö, Fortum, riitta [piste] stahl [ät] fortum [piste] com, puh. 040 593 7434

Lämmityksen optimointi säästää energiaa

Pilotin taloyhtiöissä lämmitystä mitataan 10 %:sta huoneistoja.  Lisäpalvelumme, SmartLiving Lämmityksen optimointipalvelu, perustuu puolestaan jokaisen huoneiston lämpötilamittauksiin ja tekoälyn avulla toteutettuun itseohjautuvaan lämmityksensäätöjärjestelmään, joka optimoi taloyhtiön lämmityksen asumismukavuuden huomioiden.

Lue lisää