ABB:n kojerasiat antavat uuden elämän muovipakkausjätteelle

25 kesäkuu 2020, 14:55

Fortum Circo®sta valmistettu kojerasian suojakansi

Kestävä kehitys, kotimainen valmistus ja kierrätys. Näistä arvoista syntyi yhteistyö Fortumin kanssa, jolla ABB onnistui lisäämään kojerasioiden kestävää valmistusta. Suomessa kerätystä kuluttajamuovijätteestä jalostetaan Fortumin muovijalostamolla Fortum Circo®-kierrätysmuovia, joka on ABB:n kojerasioiden kansien uusi, kestävän kehityksen mukainen raaka-aine. 

ABB on teknologiayritys, joka edistää teollisuuden digitalisaatiota. Porvoon tehtaalla on pitkään valmistettu sähköasennustarvikkeita ja -kalusteita ja tehdas valmistaa noin 110 henkilön ja 50 robotin voimin vuosittain noin 25 miljoonaa tuotetta pääosin pohjoismaisille markkinoille. Tuotteissa käytetään teknisiä muoveja, joilla on tiukat laatu- ja valmistusstandardit.

– ABB on rakennusalalla pohjoismainen edelläkävijä, joka näyttää nyt myös suuntaa kiertotalouden ratkaisuissa, alustaa Seppo Kuusela Fortumin Recycling & Waste -liiketoimintayksiköstä yhteistyön hedelmiä. 

ABB:n tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen

ABB:n Asennustuotteet-liiketoiminnan yhdeksi kestävän kehityksen tavoitteeksi on asetettu hiilijalanjäljen pienentäminen. Ensimmäiset kehitysaskeleet päätettiin ottaa materiaaleissa, sillä muovisten sähköasennustuotteiden volyymit ovat vuositasolla merkittäviä, joten vaikutuksia olisi sitä kautta tiedossa.

Vaihtoehtoina kartoitettiin erilaisia ratkaisuja aina biomuoveista kierrätysmuoveihin, mutta hyvin nopeasti kotimainen Fortum Circo®-kierrätysmuovi vastasi juuri niitä arvoja, joita ABB:lla tavoiteltiin: tasainen laatu, monipuolisuus, kotimainen alkuperä ja vastuullinen kierrätys. Kehitystyötä vauhditti keväällä 2020 säädetty asetus, jonka mukaan rakennustyömailla tulee kierrättää 70% materiaaleista.

– Fortum Circo®-kierrätysmuovi valittiin ABB:n kojerasioiden kansimateriaaliksi, sillä kansilla on kohtalaisen lyhyt elinkaari, kertoo projektipäällikkö Marie-Sofie Seger ABB:lta tuotekehitystyön vaiheita.

Kojerasian kantta käytetään vain rakentamisen aikana ja asennuksen jälkeen kansi poistetaan seinän sisään jäävästä kojerasiasta.

Kierrätysmuovista neitseellisen muovin korvaajana

Tammikuusta 2020 lähtien kaikki Suomessa myytävät ABB:n kojerasioiden kannet on tuotettu uusiomuoviraaka-aineesta. Ne valmistetaan kierrätysmuovigranulaatista, jota toimitetaan Porvooseen Fortumin Riihimäen muovijalostamolta.

– Olemme raaka-aineeseen todella tyytyväisiä. Olemme pystyneet luomaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti hiilijalanjäljeltään pienen uusiomateriaalin hyödyntämisketjun tuotteen valmistamiseksi, Marie-Sofie Seger ABB:lta toteaa.

Tuotekehitysprojekti eteni ketterästi yhteistyössä Fortumin kanssa ja raaka-aine täytti ABB:n teknisiä muoveja koskevat testausvaatimukset ja ominaisuudet olivat huippuluokkaa. Ennen kierrätysmuovin käyttöönottoa ABB myös auditoi Fortum Circon tuotannon ja laadun.

Fortum Circo® -raaka-aine saatiin värjättyä ABB:n tavaramerkillä eli punaisella värillä.
 – Punainen väri on uusissa kansissa aiempaa vaaleampi ja sillä halutaan viestiä materiaalin alkuperää, kierrätettyä kuluttajamuovijätettä. Värillä on myös tärkeä funktio, sillä se erottuu hyvin esim. harmaasta valupinnasta betonielementeissä, tiivistää tuotepäällikkö Petri Kotilainen tuotekehitystyön lopputulosta. 

Kiertotalous syntyy yhteistyöllä

Porvoossa valmistettavien kojerasioiden kansien yhteenlasketun hiilijalanjäljen on arvioitu pienenevän vuositasolla 21 000 kiloa. Tämä vastaa esimerkiksi yhden keskivertosuomalaisen lämpimän käyttöveden kulutusta 77 vuoden aikana.

– Vaikuttavuus on ABB:n mittaluokassa vielä maltillista, mutta tärkeintä on se, että ensimmäinen askel on otettu onnistuneesti ja voimme ponnistaa siitä eteenpäin, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Marko Utriainen ABB:lta.

Uusi kierrätysmateriaali on otettu hyvin vastaan niin työmailla kuin tukkuliikkeissä ja saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. ABB:n uskotaan, että kiertotaloudessa yksi tärkeimmistä asioista on kumppanuuksien luominen.

– Fortum on hyvä partneri, joka jakaa samat arvot kanssamme, tuntee muovit ja haluaa myös kehittää asioita edelleen. Kumppanuuden syvyyttä testataan etenkin silloin, jos prosessissa tulee häiriöitä. Meille on tärkeää, että materiaali kiertää Suomessa ja pystymme konkretisoimaan hiilijalanjäljen pienentämisen, päättää Marko Utriainen ABB:lta.

 

Lue ABB:n sivuilta lisää kojerasian suojakannen elinkaaresta tai yrityksen tarjoamista kodin ja kiinteistön sähköistyksen ratkaisuista.