Säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelumme teollisuudelle ja tutkimukselle

Tarjoamme säteilyn käytön turvallisuuslupaan vaadittavat säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelut (STA) niin teollisuusyrityksille kuin tutkimuskeskuksillekin.

Pyydä yhteydenottoa
Uusi säteilylaki astui voimaan loppuvuodesta 2018 osana säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen myötä roolit ja vastuut ovat muuttuneet säteilyä käyttävissä organisaatioissa. Entisen säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan nimikkeen on korvannut säteilyturvallisuusvastaavan (STV) nimike. Jatkossa toiminnanharjoittajan on käytettävä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) tiettyihin tehtäviin.

Meiltä saat käyttöösi kattavat  säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelut

Tarjoamme säteilyturvallisuusasiantuntijoidemme palveluita teollisuusyrityksille ja tutkimuskeskuksille sekä muille toiminnanharjoittajille, joiden toiminta vaatii säteilyn käytön turvallisuuslupaa. Meillä on laaja ydinenergia-alan asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee kymmeniä henkilöitä säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyydellä. Organisaatiollamme on laaja-alaista kokemusta erilaisista säteilyn käyttötarkoituksista.

Ota meihin yhteyttä, niin hoidamme säteilyturvallisuuslupasi yhdessä kuntoon!

Kontaktisi säteilyturvallisuusasiantuntijapalveluissa

Sini Piiparinen
Myyntivastaava
Puhelin: +358 44 300 2383 
sta@fortum.com

STA-palvelut käytännössä?

Säteilyn käytön turvallisuuslupa ja -arvio

Ionisoivan säteilyn käyttö edellyttää yleensä turvallisuuslupaa. Turvallisuuslupahakemus vaatii mm. tiedot hakijasta sekä toiminnan tarkoituksesta, säteilytoiminnan johtamisjärjestelmän kuvauksen, josta käy ilmi säteilyturvallisuusvastaava (STV) ja säteilyturvallisuusasiantuntija (STA), tiedot säteilylähteistä sekä säteilytoiminnan turvallisuusarvion.

Säteilytoiminnan turvallisuusarviossa arvioidaan säteilytoiminnan mahdolliset riskit sekä esitetään haittojen minimoimiseksi ja mahdollisten turvallisuuspoikkeamien varalta tehdyt suunnitelmat. Säteilytoiminnan turvallisuusarviossa tulee käyttää säteilyturvallisuusasiantuntijaa.

Toiminnanharjoittaja

Toiminnanharjoittaja on turvallisuusluvan haltija, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai laitos, joka toiminnassaan käyttää säteilylähteitä, tai muu työnantaja tai elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa säteilytoimintaa.

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta. Tätä vastuuta ei voida siirtää toiselle. Toiminnanharjoittajalle kuuluvia velvollisuuksia ei vähennä se, että toimintaan on nimetty säteilyturvallisuusvastaava tai muu vastuuhenkilö tai toiminnassa käytetään asiantuntijoita.

Säteilyturvallisuusvastaava (STV)

Turvallisuuslupaa vaativassa toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), joka huolehtii, että säteilysuojelujärjestelyt toteutetaan ja määräyksiä noudatetaan säteilytoiminnassa. Teollisuudessa toimivalta säteilyturvallisuusvastaavaksi nimettävältä henkilöltä edellytetään soveltuvaa koulutusta,  osaamisalan edellyttämää säteilysuojelukoulutusta sekä riittävää työkokemusta.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Säteilyturvallisuusasiantuntijaksi (STA) nimettävältä henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa matemaattis-luonnontieteelliseltä tai tekniseltä alalta. STA:lla on myös oltava säteilysuojelukoulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalalta. STA:ta tarvitaan esim.:

  • Säteilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa
  • Työperäisen altistuksen ja väestön altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa
  • Säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa

Täyden listauksen voit löytää valtioneuvoston asetuksesta ionisoivasta säteilystä 1034/2018 luvun 4 pykälistä 17 § ja 18 §.

Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden osoittava todistus voidaan myöntää muun muassa teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan sekä ydinenergian käytön osaamisalalle.